«Lev langsomt»

Asle Mathisen

I en verden hvor hverdagen ofte preges av travle tidsplaner, konstante distraksjoner og et stadig press for å prestere, kan fastetiden stå som en verdifull påminnelse om viktigheten av å bremse ned, reflektere og koble oss sammen med både oss selv og våre medmennesker – og Gud. Fastetiden. I en kristen tradisjon starter fasten førti dager før påsken. Fastetiden utfordrer oss på en unik mulighet til å leve langsomt, noe som kan være med å skape det gode liv både for enkeltindivider og samfunn.

Å leve langsomt handler ikke bare om å senke tempoet eller å gjøre ting saktere. Det handler like mye om å være til stede i øyeblikket, å være oppmerksom på våre handlinger og omgivelser, og å sette pris på kvalitet fremfor kvantitet.

Å leve langsomt i løpet av fastetiden betyr å være mer bevisst på våre handlinger og valg. Det handler om å ta seg tid til å reflektere over vår tro, våre egne handlinger, intensjoner og hvordan de påvirker andre rundt oss.

For meg handler det om å være til stede i øyeblikket og virkelig sette pris på livets enkle gleder, som et måltid delt med familie eller en samtale med en venn. Ved å redusere tempoet i våre liv, skaper vi rom for dypere forbindelser og mer meningsfulle relasjoner.

En viktig del av fastetiden er også å vise omsorg og medfølelse for de som lider og er i nød. Gjennom handlinger som veldedighet, frivillig arbeid og å være oppmerksom på andres behov, kan vi bidra til å skape et samfunn preget av solidaritet og fellesskap. Når vi deler våre ressurser og tid med de som trenger det mest, styrker vi båndene som binder oss sammen som mennesker, og skaper et samfunn som tar vare på hverandre.

Dypest sett handler det om å se hva det er som betyr mest, for meg, og min neste?

Denne tiden kan være med å løsne på bindinger vi har i våre liv, som holder oss tilbake og begrenser oss i livet.

Fastetiden tilbyr oss derfor ikke bare en periode med avkall, men også en mulighet til å omfavne langsomhet og sammenkobling som veier til et mer meningsfullt og tilfredsstillende liv både for oss selv og for samfunnet som helhet.

La oss bruke denne tiden til å reflektere over våre egne liv, våre verdier og hvordan vi kan bidra til å skape en verden som er mer rettferdig, medfølende og bærekraftig for alle.

Slutten av min tjeneste

Jeg går nå mot slutten av min tjeneste som pastor i Misjonskirken Nesodden, om noen dager så går flyttelasset. Det har vært åtte gode år her på Nesodden, det har vært et sted hvor mange gode minner har blitt skapt og livet er blitt formet.

Jeg har vært privilegert som har fått være pastor i denne menighet, den er raus, inkluderende og gir rom for å være, leve og undres over de mange spørsmål som reiser seg i møte med livet og troen på Gud.

Den har gitt rom til å leve langsomt, på en slik måte at man kan ta tak i det som er viktig.

Og i en menighet, som ellers i samfunnet, er det mennesker som er den største og viktigste verdien.

Med dette ønsker jeg å si en stor takk til menighet Misjonskirken Nesodden og til Nesodden for de åtte rike og gode år vi har hatt på denne perlen i Oslofjorden.

Asle Mathisen
Avtroppende pastor i Misjonskirken Nesodden