Forskerklubben

På Fagerstrand har det i år kommet et nytt og spennende fritidstilbud til barn og unge. Forskerklubben startet opp i januar, og er nå godt i gang med spennende forsøk, kreativ utforskning og masse læring.

Sju barn i alderen 9 til 11 år har kommet til Parlamentet aktivitetshus på Fagerstrand denne mandags ettermiddagen. De løper opp trappa og finner hver sin stol ved bordet, ivrige etter å komme i gang. På bordet setter de frem hver sin krokodillefigur i litt ulike størrelser. Forrige ukes forsøk handlet om absorbsjonsevne og krokodillene har bodd i hver sin boks med vann hjemme hos barna den siste uken. Nå skal de se hvor store og lange de har blitt etter å ha absorbert vann i en uke, og om hypotesene deres stemmer. 

Vitenskapelig metode 

På Forskerklubben jobber de etter en vitenskapelig metode og starter alltid med å stille et spørsmål, som i forsøket med krokodillen: «Hva skjer med krokodillen når den ligger i vann?»

Deretter kommer de frem til en hypotese, for eksempel: «Krokodillen blir ti cm lenger» før de setter i gang med det praktiske forsøket. Etter forsøket er utført analyserer de resultatet og konkluderer, før de deler resultatene. Dagens forsøk tok også utgangspunkt i absorbsjon, men med andre materialer. Hva absorberer mest vann av tørkerull, bleier og mel? Og hvor mye vann absorberer hvert materiale? Barna fikk i oppgave å fylle vann på de ulike materialene og se hvor mange milliliter hvert materiale kunne trekke til seg.

Fra hjemmeskole til fritidsaktivitet

Kvinnen bak Forskerklubben er Kinga Aabel. Hun er naturvitenskapsfilosof og har et stort engasjement for forskning, og for å vekke nysgjerrigheten til barn så de kan bruke sine kreative evner til å finne ut av ting. Hun har hjemmeskole for gutten sin på 10 år, så det startet som et hjemmeskoleprosjekt der vennene hans også var med. Etter hvert utviklet hun det til et kurs – og ønsket å starte Forskerklubben. Kinga tok kontakt med kulturskolen som var positive til ideen, og kulturskolen søkte midler fra Sparebankstiftelsen. Med prosjektmidlene kunne de kjøpe inn det utstyret de trengte, som for eksempel mikroskoper og lab-frakker.

Forskerassistent

Kinga har også med seg en assistent som hjelper til med praktiske oppgaver og hjelper barna når de trenger hjelp underveis. Mange barn som skal gjøre forsøk krever tett oppfølging, og Filip Engebretsen er med som assistent hver mandag. Han synes det er fint å være med på Forskerklubben, og han er også med på å gjøre forsøkene. Muligheten til å være assistent på Forskerklubben gir arbeidserfaring han kan ta med seg videre i livet.

Nivåtilpasset

Når barna er ferdige med sine forsøk og løper ned trappa igjen, gjør Kinga og Filip seg klare for neste gruppe som er en gruppe med ungdom mellom 12 og 14 år. Mens barna har fokus på grunnleggende observasjoner, og å jobbe systematisk, har ungdommene undervisning tilpasset sitt nivå og jobber mer selvstendig. De gjør samme type eksperimenter, men ungdommene får mer avanserte spørsmål og det er høyere vanskelighetsgrad på det de skal gjøre.

Teori, forsøk, kreativitet

Både barna og ungdommene starter alltid med litt teoretisk undervisning for å forstå forsøkene de skal gjøre og avklare begreper. Etter det gjør de et praktisk forsøk hvor de får bruke sansene sine. Til slutt har de en bolk med kreativ utforskning hvor de får en oppgave de må løse. I dag var det «Disaster Island» hvor de fikk hver sin legoplate som skulle være en øy, og en uforutsett hendelse hvor de måtte bygge noe for å løse problemet. Barna storkoste seg med all legoen, og fikk utfolde seg kreativt.

Spennende ting i vente

Videre utover i semesteret skal de i gang med flere spennende forsøk hvor de både tar for seg kjemi, fysikk og biologi. I alle forsøkene bruker de den samme vitenskapelige metoden, så det er et verktøy barna får god kjennskap til. De skal blant annet måle pH i ulik frukt, bruke frukt som batteri og se på det i mikroskop. Kinga er flink til å gjøre forskningen virkelighetsnær, og relaterer det til kjente ting i hverdagen. Barna lærer også om ulike personligheter fra historisk forskning. Nå har de fokus på Newton. De får klistremerker hvis de har funnet ut noen fakta om Newton på egenhånd. Målet er å oppmuntre barna til å finne ut av det de selv interesserer seg for innenfor et tema.

Dele kunnskap videre

Det siste steget i den vitenskapelige metoden er deling. I Forskerklubben skal de to gruppene samles og dele med hverandre det de har funnet ut av etter å ha gjennomført noen av de samme forsøkene. Som deltaker i Forskerklubben er de med i det globale forskersamfunnet. Kinga ønsker at deltakerne, gjennom samarbeid og vennskap, skal se verdien i å dele kunnskap med hverandre og andre forskergrupper for å forstå verden bedre.