Naturen er for alle

Fra Kyststien Mellom Alværn Og Ellingstad

Etter å ha fulgt barna til skolen hender det jeg tar meg en ekstra runde i skogen rundt Skoklefalltjern, den lille oasen midt mellom veier og boliger. I dypet, omringet av de høye trærne, går det nesten an å innbille seg at man er langt til skogs.

På en av disse spontane morgenturene ble jeg gående å fundere på hvem som har laget disse små broene som gjør at jeg kan gå tørrskodd gjennom skogen. Hvem har satt opp skilt som viser meg hvor jeg skal gå for å følge «Skoklefallrunden» eller «Bjørnåsrunden». Jeg stoppet ved en oppslagstavle som gav meg svaret: Nesodden Turlag!

Norges største friluftslivsorganiasjon

En dag i august ringer jeg styreleder i Nesodden Turlag, Marianne Kolstad, for å høre mer om arbeidet deres. Marianne forteller at Den Norske Turistforening (DNT) har 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT med over 95.000 medlemmer fordelt på tretten lokallag, hvorav Nesodden er ett. De har mer enn 100 hytter på fjellet, i marka og ved sjøen. På Nesodden finnes det over 1200 medlemmer.

– Melder man seg inn i DNT havner man automatisk på lista vår, dersom man bor i Nesodden kommune og ikke reserverer seg mot lokalt medlemskap, forklarer Marianne. Nesodden har hatt lokallag siden 2016. Barnas Turlag ble etablert noe tidligere.

Naturopplevelser for livet

– Skiltingen og broene i skogen var utgangspunktet mitt. Fortell litt mer om arbeidet til turlaget, Marianne!

– Vi arbeider etter DNTs visjon «Naturopplevelser for livet». Alt vi gjør og tilbyr skal gjenspeile dette. I hovedsak er det to områder vi jobber med: tilrettelegging for turer i marka og arrangering av fellesturer.

Tilretteleggingen for turaktivitet i Nesoddmarka har jeg allerede vært inne på. I tillegg til skilting og bygging av bruer, blir stier ryddet og merket, alt etter avtale med grunneierlaget i kommunen.

– Enkelte er redde for å gå seg bort i skogen, da oppleves det tryggere å gå på merket løype. Vi vil jo ha flest mulig folk ut på tur,sier en engasjert turlagsleder. I dag er det merket fire ulike rundturer nord på Nesodden: «Skoklefallrunden», «Bjørnåsrunden», «Tomåsanrunden» og «Grimsåsrunden», samt «Tjernsbråtanrunden» på Fagerstrand.

Så lenge det er mulig å gå på beina, arrangerer Nesodden Turlag fellestur rundt én gang i uka. Turene foregår på kveldstid og i helgen. Det kan være «Måneskinnstur» på en onsdag eller som i høst: ni tirsdager med «Ferskingkurs i friluftsliv».

– Vi ønsker å tilrettelegge for enkelt friluftsliv, så folk kan komme seg ut i naturen. Vi er kjempeheldige i Norge som har allemannsretten som gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge, det er ingen selvfølge!

Frivillighetsdrevet

Nesodden Turlag og Barnas Turlag har to frivillighetsgrupper som legger ned tid og krefter for å tilrettelegge for friluftsliv for oss nesoddinger. Dugnadsgruppa består av 14 personer som rydder og merker stier, mens turledergruppa har hele 23 ledere som sørger for fellesturene.

– Det er alltid behov for flere frivillige, legger Marianne til. – Både til dugnadsgruppa og som turledere!

Noe av det første Marianne forteller meg er at Nesodden Turlag er i sorg etter at en av de viktigste pådriverne gjennom en årrekke, Ragnar Storhaug, som ledet dugnadsgruppa, døde den 20 august i år.

– Dette var et sjokk for oss alle og et tap for Nesodden Turlag. Ragnar var svært engasjert og en veldig viktig ressursperson. Han vil bli dypt savnet.

Flere arenaer for friluftsliv

– Jeg forbinder DNT med skog og fjell. Er det andre steder dere legger opp turer?

– Vi går også mye langs kysten. De fire lørdagene i august ble det arrangert kyststimaraton, fra Fiskvollbukta til Nesset, fra innerst i Bunnefjorden til Varden, fra Varden til Drøbak og fra Drøbak til Son. Dette er lange dagsturer med flotte naturopplevelser.

I tillegg satser DNT på kajakk. Breivoll gård, innerst i Bunnefjorden, er overtatt av DNT som et aktivitetssenter. Her er det satt i stand et kajakkutleiested.

Lågøya, med 21 hytter, som ligger utenfor Fagerstrand, og som var tidligere eid av Circle K, er nylig blitt kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB. Planen er å videreutvikle dette som et friluftssted for offentligheten, i samarbeid med DNT og Oslofjordens Friluftsråd. Så langt er det merket stier, og dagsbesøkende er velkomne. Hyttene vil bli tilgjengelige for utleie fra neste sommer.

Se mer på nettsiden https://nesodden.dntoslo.no/