Frivilligheten – den nye oljen?

Nesodden Frivilligsentral har nylig gjennomført VÅR DAG, som var vår markering av Frivillighetens år 2022. Her presenterte vi alle våre aktiviteter og tjenester gjennom diverse opptredener og ulike stands, med nylagde plakater og brosjyrer. Vi hadde et sceneprogram bestående av konserter og poesilesning fra vår fredagssuksess «Fiin Fredag» og vi hadde en storartet konferansier fra Nesodden kommune, Steinar Dahlen.

Alt dette var vel og bra, men hva er suksesskriteriene for at et slikt arrangement oppleves som vellykket? Jo, det er «møtet mellom mennesker».

Øvre kaféplan på Tangenten var fylt opp av mennesker. Mennesker som DELTAR på Frivilligsentralen sine aktiviteter, og mennesker som LEDER og DRIVER Frivilligsentralen sine aktiviteter. Disse lederne og driverne er FRIVILLIGE. Noen kommer på sin frivillige jobb flere ganger i uka, andre én gang i uka eller annenhver uke, mens flere er frivillige innimellom, når det passer seg.

Hvem er disse lederne og driverne, de frivillige?

Da jeg startet som daglig leder i Frivilligsentralen, hadde jeg egentlig ikke så mye erfaring med frivillig arbeid, bortsett fra at jeg hadde vært frivillig på diverse festivaler for å slippe å kjøpe billetter og festivalpass. Jeg hadde også litt erfaring med å være frivillig for å skaffe meg erfaring som ville ta seg godt ut på CVen. Men den frivilligheten jeg skulle bli kjent med gjennom denne jobben, var ganske ny for meg. Her møter jeg mennesker som kan bruke en hel dag på å følge andre mennesker til sykehus i Oslo, noen bruker flere dager på å hjelpe til i andres hage, kvinner og menn forplikter seg til å møte opp til fast tid hver uke for å lede andre gjennom en aktivitet, selv etter å ha vært i et forpliktende arbeidsliv hele livet.

Noen aner ikke hva de vil, men ønsker å bidra mens andre har spesifikke ideer til ting de ønsker å sette i gang. Frivilligheten er dynamisk og spennende.

Finnes det et frivillig-gen? Jeg tror det, og jeg tror at noen har det og andre har det ikke. Forskning kan gi oss svaret på hvem de frivillige er utfra sosioøkonomiske og kulturelle termer, men det finnes noe annet som går på tvers av dette:

Verdiene dine, din indre kjerne, det du faktisk gjør viser hvem du er!

Våre frivillige, og alle andre frivillige, kommer fra alle sosiale og kulturelle lag i samfunnet. Det er folk som har lite tid, mye tid, jobb, ikke jobb, er rike, fattige, syke og friske. En ting har de allikevel til felles:

De velger å bruke tiden sin på andre. De bruker tiden sin utover egen familie, karriere, hage, reiselyst og andre ting som det moderne mennesket fyller tilværelsen med. Bevare meg vel, de sørger også for seg og sine, men i tillegg til dette, finner de mening i å gjøre en innsats for fellesskapet.

Norge har blitt rik på olje, mange enkeltmennesker har blitt rike på grunn av oljen, og vi har blitt et rikt velferdssamfunn på grunn av oljen. Men hva er det rikdommen ikke kan løse?

Rikdommen kan ikke gjøre det spøtt med følelsen av ikke å være til nytte eller følelsen av at ingen bryr seg om deg. Penger på bok, men ingen som ringer? Hva er mer skadelig enn å røyke, spise fet mat og ligge på sofaen? Jo, ensomhet og mangel på nære relasjoner.

Har du ikke tilgang på disse relasjonene, vet jeg om mange frivillige som mer enn gjerne kan gi deg det.

Disse menneskene er den nye oljen!

Hege J. Emilsen
Leder av Nesodden Frivilligsentral