Et Nesodden for alle

For meg er det gode livet vennlighet, vennskap og familie. Det som gjør meg lykkelig er de enkle tingene. Tur på Tomåsan. Skiløyper over Jonsrud. Den første hestehoven. Morgenbad på Presteskjær. Kveldsbad på Alværn. Et smil eller hei fra en fremmed. Mest av alt er det gode livet når vi legger til rette for at alle kan delta.

Frivilligheten er en av bærebjelkene i samfunnet. Vi har en befolkning som er ressurssterk og kreativ og vi har et godt og sterkt fellesskap. Som politiker ønsker jeg å gjøre det enkelt for folk å engasjeres seg i frivilligheten, og legge til rette for at alle kan delta.

Å være frivillig har ikke bare en positiv effekt på samfunnet. Men mennesker som hjelper andre er lykkeligere enn andre. Gode relasjoner er den absolutt viktigste ingrediensen i et lykkelig liv.

Et hjertevarmt Nesodden

Livet er ikke alltid forutsigbart og trygt. Russlands krig mot Ukraina fører Europa inn i en ny tidsperiode. Og flere med meg har vel tenkt at livet plutselig er utrygt. Vi blir påvirket av andres nød. Krigen i Ukraina skaper en enorm flyktningstrøm. Over 2 millioner av landets 44 millioner innbyggere har flyktet, og folk på Nesodden vil så gjerne hjelpe. Det er rørende å høre hvordan nesoddingene forbereder seg med husly og hjertevarme. På Nesodden vil flyktningene bli møtt med gjestfrihet og velvilje.

Nostalgi og mangfold

Jeg er en nostalgiker, og mener det er viktig å ta vare på Nesoddens egenart. Men likevel er samfunnet i endring. Da jeg ble født var det ikke noe Blåbærstien, og jeg erindrer litt motstand fra min foreldregenerasjon der vi bodde i Oksval terrasse, da Blåbærskogen skulle bygges ned. For dette var skogen vår. Men der lever i dag veldig mange det gode livet.

Vi blir flere på Nesodden. Mine foreldre bosatte seg i Oksval terrasse i 1970, fikk tre barn, og vi barna har igjen fått ni barn som snart skal etablere seg. Jeg håper det er rom på Nesodden for mine og for deres. Og for de som trenger en trygg havn.

Nesodden inneholder et fantastisk mangfold. Vi er ressurssterke og vi må tilrettelegge så flere får plass sammen med oss på vakre Nesodden.

Fremtiden er nå

Noe som blir viktig for oss i årene fremover er å holde den eldre befolkning i aktivitet, så de lett kan leve aktive liv og bevare god helse. Vi får et Folkehelsebygg på Nesodden, der ligger det mye god livskvalitet og folkehelse. Vi trenger et lokalsamfunn som legger til rette slik at alle kan være aktive og ta del i det gode i livet sitt så lenge som mulig.

Det gode næringslivet

Næringsutviklingen skal være med på å bygge og utvikle gode lokalsamfunn, og Nesodden skal bli en foregangskommune innen rehabilitering. Vi har det beste utgangspunktet i utviklingen av et kraftsenter innen rehabilitering både nasjonalt og internasjonalt. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. De planlegger nå et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Nesodden har en lang kystlinje og også store vekstmuligheter for kystbaserte næring. På Fagerstrand har vi en av de ledende dykkerskolene i verden. Kunst og kultur gir oss mange opplevelser og har en egenverdi, som gir oss identitet og samhørighet og fremmer god helse.

Kommunen har et stort potensial som igjen gir grunnlag for økt aktivitet og gode opplevelser som bidrar til det gode livet. Det beste vi kan gjøre for å skape det gode livet, er å være der for hverandre, se hverandre, gi hverandre tid. Det er i fellesskap vi skaper det gode livet. Og vi er best når alle er med.

Vennlig hilsen Cathrine Kjenner Forsland
Ordfører i Nesodden kommune