Slik taklet Nesodden idrettsforening koronapandemien

Sport Rgb

Det er vel ikke en sjel bosatt på Nesodden som ikke har hørt om NIF? Dette er Nesodden største frivillige organisasjon og ble faktisk stiftet for over 100 år siden! Jeg tok kontakt med daglig leder, Arild Andreassen, daglig leder i Nesodden idrettsforening. For å høre mer om denne organisasjonen.

NIF har vokst jevnt og trutt og antall tilbud har økt i omfang. I dag tilbyr de barn og unge ikke mindre enn 12 ulike idrettsgrener, og flere kan det bli. I tillegg til dette driver de tilbudet «Aktiv på dagtid» i samarbeid med Nesodden kommune.

De 12 idrettsgrenene de tilbyr barn og unge på Nesodden er i alfabetisk rekkefølge: basket, bordtennis, bryting, fekting, fotball, friidrett, innebandy, orientering, ski, skøyter, taekwondo og turn. Det er over 2600 barn og unge (og voksne) som deltar aktivt på disse tilbudene. I tillegg til dette er det også mange foresatte som deltar som trenere og hjelpere. En stor del av Nesoddens befolkning er involvert i en eller annen grad i denne idrettsforeningen.

«Aktiv på dagtid»

Tilbudet «Aktiv på dagtid» som NIF driver i samarbeid med Nesodden kommune, er et folkehelsetiltak for pensjonister og voksne som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet av ulike grunner. Dette tilbudet gis over store deler av Nesodden og innbefatter yoga, vannaktivitet, quiong, ballspill, styrketrening og pilates. Dette er et populært tilbud, som alltid har rom for flere, kan dette være noe for deg eller noen du kjenner, ta kontakt.

Orienteringsgruppa legger årlig ut poster i Nesoddmarka til stor glede for mange, her kan alle på Nesodden delta når de måtte ønske i perioden mars til oktober. Postene finner man ved å kjøpe kart og klippekort på sportsbutikken på Tangen-senteret, bensinstasjonen eller matbutikken på Flaskebekk.

Men brått ble det helt stille

NIF har som en vil skjønne stått for mye av den idrettsgleden som har vært spredt over hele Nesodden. Men brått endret alt seg, fra å ha yrende idrettsliv på alle tilgjengelige arenaer til alle døgnets tider – til det brått ble helt stille. Da koronaen kom til Norge i mars 2020 stengtes ned nesten all aktivitet i hele andet, og hverdagen ble snudd på hodet for mange barn, unge og voksne. Livet ble preget av mye usikkerhet og alt av treningsaktivitet og samlinger ble lagt på hylla. Uvisst for hvor lenge. Barn og unge mistet muligheten til å være aktive med noe de trivdes godt med, noen så kanskje spesielt frem til disse daglige eller ukentlige samlingene. Kanskje det var nettopp dette felleskapet som de fikk på samlingene som ga dem noe å se frem til i hverdagen. Fra nå av ble de «tvunget» til å være hjemme, kanskje også alene uten venner.

Etter hvert åpnet det opp litt og litt, for aktivitet ute, med smittevernbegrensninger. Men det ble likevel ikke det samme som før. Fra å være samlet en stor gjeng på trening, måtte man være små grupper og likevel holde avstand fra hverandre, noen perioder tometer’n – senere meter’n. Det var munnbind på og munnbind av, man måtte vaske og sprite både hender og materialer mellom hver økt.

Myndighetenes strategi var å holde pandemien under kontroll samtidig som tjenester for barn og unge holdes åpne. Tiltaksbyrden for barn og unge skal være så lav som mulig, og smitteverntiltakene skal ikke øke belastningen for barn, unge og utsatte familier unødig. Deltagelse i fritidsaktiviteter har mange positive effekter for barns liv, helse og utvikling. Gjennom aktivitetene utvikler man vennskap, mestring og fellesskapsfølelse.

Konsekvensene av stengte eller sterkt reduserte tjenester og arenaer for barn og unge kan være alvorlige, særlig for dem som har det vanskelig fra før. Det viktigste tiltaket for barn, unge og utsatte familier er derfor å holde tjenestene for disse målgruppene åpne og tilgjengelige så langt som overhodet mulig. Dette var beskjeden som ble formidlet fra myndighetene og folkehelseinstituttet.

Halvannet år etter

Fremdeles, ett og et halvt år etter, er det noen begrensninger, selv om det er i mindre grad enn for ett år siden. Hvordan vil dette påvirke deltakerne videre? Jeg spurte Arild Andreassen hvordan det hadde vært å lede barn, unge og voksne gjennom det siste året? og han svarer:
– Det har vært en krevende tid for oss alle, men som følge av en gjeng med løsningsorienterte ledere i de ulike sportsgrenene har de klart å holde hjulene i gang.

Han forteller om innendørs aktivitetene som ble stoppet som følge av nedstengningen og som var stengt lenge. Men ved hjelp av ulike kreative løsninger og de flinke lederne, klarte de likevel å se lyset i tunnelen.
– Målet vårt har hele tiden vært å forsøke ikke å legge ned noe av det store engasjement og idrettsgleden som er blant folket, forteller han engasjert.

Det er ikke vanskelig å høre at denne lederen er genuint opptatt av å holde hjulene i gang uansett. Han forteller videre:
– En av de store sportsgrenene, basketball, var særdeles utsatt, med deres 400 medlemmer som ble utestengt fra alle hallene på Nesodden som følge av smittevernregler. Også små nyetablerte grupper som bryting og innebandy bar preg av de samme restriksjoner. Men på tross av det siste årets utfordringer for et helt samfunn, er alle 12 sportsgrenene oppe og går. Det er vi veldig stolte av!

På vei tilbake

NIF har selvsagt merket en nedgang i medlemsmassen som følge av koronaen, men ser også konturene av at de er på vei tilbake med nye medlemmer på lasset. Arild ser for seg å ha like stor medlemsmasse innen utgangen av 2022, som de hadde før korona-nedstengningen.

– Økonomisk har ikke klubben lidd så mye, forteller han videre. – Selv om det har vært mindre inntekter, har det også vært mindre utgifter som følge av avlyste arrangement, stevner og kamper. Ulempen var at de måtte permittere noen ansatte, da det var nedstengt. Slikt er aldri hyggelig, men når det åpnet opp igjen var de hjertelig velkomne tilbake.

Idrettsforeningen søkte gjennom Norges Idrettsforbund på regjeringens stimuleringsmidler. Formålet med ordningen var å hjelpe organisasjonene gjennom korona-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor trygge rammer. NIF søkte og fikk tildelt til sammen ca 160.000 kroner, noe som gjorde at klubben klarer seg rimelig bra i dag.

Utvikling

– Nå går vi lysere tider i møter i forhold til situasjonen i samfunnet, og det er inspirerende å se at det er flere brukere nå enn tidligere i 2021. Det er viktig å få i gang treninger og arbeid for øvrig. Det er viktig i forhold til å dra videre arbeid og utvikle oss enda mer, kan Arild fortelle meg. – Nå satser vi på at vi ikke får en eventuell ny nedstenging, det tror jeg vil være «et skudd for baugen» for både oss og andre frivillige organisasjoner.

Jeg spør hvem som ser ut til å ha hatt det vanskeligst i den perioden vi nå ser ut til snart å være ferdig med. Han svarer raskt: – Det var tungt for mange voksne i foreningen som ikke fikk trent innendørs og som mistet det viktige fellesskapet dette gir. Det er et viktig arbeid og stimulerer til god helse både fysisk og psykisk. Det var herfra vi fikk flest henvendelser, og hørte mest om den fortvilende situasjonen som den enkelte kunne stå i. Det er viktig å ha muligheten til å holde dette tilbudet åpent.

– Hva tror du nedstengningen gjorde med barn og unge?
– Barn og unge opplevde vi var flinkere til å omstille seg til den nye situasjonen. Jeg tror de er mer vant, gjennom skolen, å gjøre som de får beskjed om. Vi hørte i hvert fall ikke så mye fra dem, men det var sikkert ikke lett for dem å miste tilbudet og det fellesskapet som idretten gir, forteller han, og fortsetter:
– Det er jo slik at vi dekker en stor del av befolkningens behov sett i et helseperspektiv. Idretten er en av de største arenaer der folk opplever tilhørighet utenfor eget hjem. Her er det felles aktiviteter under trening, og dugnadsånden lever i medlemsmassen. Frivilligheten blant foresatte er i stor grad levende!

Ny nedstengning?

Jeg lurer på hvorvidt de er forberedt for en eventuell ny nedstenging. Arild Andreassen svarer kontant: – Vi er godt rustet med erfaringene vi gjorde oss gjennom det siste halvannet året dersom det skulle bli nødvendig med nye tiltak i samfunnet. Vi vil kunne vi være kjappere på banen med gode løsninger. Men vi satser på at det nå bare går én vei i samfunnet, og at vi kan holde hjulene godt i gang heretter!

Arild skyter ivrig inn: – Noe vi begynte å arbeide med før koronaen, og som vi håper blir tatt opp igjen, er den nye e-sporten! I samarbeid med kommunen og Fagerstrand IF var vi i samtaler om å se på muligheter for å starte denne sportsgrenen på Nesodden også. Ja, det er en godkjent sport i Norges idrettsforbund! sier han og smiler bredt. – Vi «gamlinger» har jo ikke så mye kompetanse innen gaming, men dette er begynt å bli stort i resten av verden. Og nå håper vi å få tak i noen unge lederspirer som kan hjelpe oss å få dette på plass, men det avhenger av at de andre aktørene kommer inn i bildet også.

Som nevnt er Nesodden idrettsforening en tradisjonsrik idrettsforening. De hadde 100-årsjubileum i juli 2020. På grunn av smittesituasjonen ble det ikke noen feiring av begivenheten, dessverre. Men håpet om en forsinket feiring er der. Akkurat det er noe jeg vil tro hele Nesoddens befolkning unner dem!