Hundre år i bygda

Missio Rgb

Det begynte med et ektepar som flyttet til Nesodden. De åpnet sitt eget hjem med stor kjærlighet til alle rundt seg. De inviterte barn til søndagsskole, og etter noen år ble huset på Fjeld gård en kjær plass for kristne møter og fellesskap.

I stua på Fjeld gård flyttet ekteparet Helene og Hans Larsen Fjeld om på møblene. Inn kom lange trebenker, og det fortelles om at det kunne være opptil femti personer til stede når det var kristne møter der.

Dette var starten på det som skulle bli to livskraftige menigheter på Nesodden. Misjonskirken som i dag er på Alværn og Pinsekirken på Fjellstrand har sine røtter fra dette hjemmet.

I takknemlighet og til inspirasjon

Den 12. oktober 1921 ble en merkedag på Fjeld gård. Det kristne fellesskapet opplevde det som riktig å etablere seg som en egen menighet. Det var 31 personer som meldte seg inn på denne stiftelsesdatoen, og Hans ble valgt til menighetens første leder.

Hundre år senere, lørdag 30. oktober 2021, kunne Misjonskirken Nesodden invitere til fest i takknemlighet for alle som gjennom årene har bidratt, blitt berørt og vært engasjert i menigheten. Det startet med søndagsskole, som fortsatt eksisterer. På festen ble det også markert 25 år med barnekoret Joy.

Ekstra stas var det på festen da et sølvfat ble overrakt. Fatet var oppbevart på Fjeld gård. Barnebarnet til Fjeld mente det var rett å levere fatet til Misjonskirken i anledning feiringen. På fatet står det inngravert: «Til erindring av søndagsskolen». Allerede i 1911 hadde Helene startet barneforeningen «Lysglimt», mens Hans i 1914 tok initiativet til å starte en ungdomsforening.

Årelangt samarbeid

På menighetsmøtet den 12. mars 1924 ble det bestemt at menigheten skulle melde seg inn i Det Norske Misjonsforbund, som i dag heter Misjonskirken Norge. På årskonferansen i juli samme år ble «Nesodden frie missionsforening» opptatt som medlemmer i det landsomfattende forbundet.

I 1928 ble det enighet om å skille ut ungdomsforeningen fra menigheten. De ville stå selvstendig og etablerte etter hvert en egen menighet som ble stiftet i april 1929. De tok navnet «Betania», i dag er dette Pinsekirken Nesodden. Samarbeidet mellom de to menighetene har alltid vært godt, også i dag. Det ble tatt godt i mot at Pinsekirken kom med sin hilsen på jubileumsfesten og overrakte en gave øremerket Misjonskirkens barne- og ungdomsarbeid.

Trengte nye lokaler

Etter hvert ble det for fullt i storstua på Fjeld for å huse alle som kom til møtene. De begynte å se seg om etter et mer egnet lokale. I 1950 kjøpte menigheten eiendommen «Skar» på Fjellstrand for 37.000 kroner. Det ble et langvarig dugnadsarbeid i månedsvis fra omtrent samtlige medlemmer, før Misjonshuset kunne tas i bruk.

Menigheten hadde eget musikk- og sangkor. I tillegg ble det startet speider- og ungdomsarbeid, barnemøter og søndagsmøter. Det ble holdt møtekampanjer i egne lokaler og på Samfunnshuset på Tangen. Menigheten arrangerte utflukter, grensestevner og juletrefester for ungdom, loppemarked og julemesser. Sammen med andre menigheter på Nesodden ble det invitert til eldrefest.

I 1973 ansatte menigheten sin første pastor. Menigheten hadde nærmere 60 medlemmer den gang. Aktiviteten var stor. Barne- og ungdomsarbeidet vokste så raskt at misjonshuset på Fjellstrand ikke var stort nok lenger. Man talte 124 deltagere under 20 år og 20 deltagere over 20 år, samt 30 ledere. Man begynte å leie gymsalen på Fjellstrand skole hver onsdag. I tillegg var det ungdomsklubb på Fagerstrand, juniorforeningen på misjonshuset på Fjellstrand, tre barnegrupper, møter i hjemmene for unge voksne, sanggruppe for ungdom og flere bibelstudiegrupper både for ungdom og for voksne.

Drømmen om et kirkebygg

På begynnelsen av 1970-tallet ble det igjen samtaler om å finne nye lokaler. Drømmen var å bygge en ny kirke. I 1974 søkte Misjonskirken kommunen om tomt til kirkebygg i forbindelse med utbyggingen av Bjørnemyr-feltet/Tofeltet.

I 1980 fikk Misjonskirken endelig klarsignal fra kommunen om tomt i Alværnveien. Misjonshuset på Fjellstrand ble solgt, og grendehuset «Sandvang» på Svestad ble leid til gudstjenester i byggeperioden.

I tre år jobbet medlemmene på det nye kirkebygget som var tegnet av arkitekt Rossland. I 1984 kunne menigheten til sin store glede flytte inn i et moderne kirkebygg, slik det står i dag.

Kilder: Sopelimen årgang 2006 (Nesodden Historielag), Misjonsbladet og Misjonskirkens arkiver