Stor giverglede

I forrige Opptur oppfordret vi folk til å gi pantelappen i gave til arbeidet. Det ble derfor en stor glede da vi på siste runde samlet inn pantelappene som var lagt i postkassene på Coop Ekstra, Kiwi Flaskebekk og Joker Fjellstrand. Denne gangen var det en tredobling av pantelappene, og spesielt pantekassen på Kiwi Flaskebekk kom det inn ett betydelig beløp totalt i pant.

Vi ønsker å takke alle dere som støtter oss gjennom fast givertjeneste, eller med pantelapper. Det betyr mye.

Ofte tenker vi ikke så mye på panten for den blir betalt inn sammen med alle de andre varene når vi handler. Vi er også oppdratt riktig gjennom kampanjer på TV om at vi skal «Pante alt alltid».

Det de færreste av oss tenker på er hvilken hjelp det kan være i selv en enkel flaske som pantes. Ikke bare er vi med på materialgjenvinning av flasken, men panten kan bli til stor hjelp.

Nordmenn er flinke til å pante og vi er også veldig gode på å inkludere vår neste. Derfor er det en utrolig fin kombinasjon når pant kan bli til hjelp for dem som trenger det mest.

Aksjon Søppelberget har faste givere som gir direkte til arbeidet, noe som er veldig forutsigbart i forhold til hjelpearbeidet i Bulgaria. Pantepengene er det lille ekstra som kan være med å gi flere hjelp, eller gi støtte til spesielle behov som dukker opp som ikke er lagt inn i budsjettet. Ett godt eksempel på dette er innkjøp av utstyr for å redusere smitte. Dette har folk der nede ikke råd til å kjøpe selv. Pantepengene kan også brukes til å gi barna litt ekstra til jul for å sørge for en verdig julehøytid.

Panter du to flasker er det nok til å gi en familie brød for en hel dag. Tenk på det hver gang du panter. Hva får du mest igjen for av pantepengene?

Tusen takk for din hjelp!