Dette er «Park, idrett og friluftsliv»

De blir bare fler og fler de som har opplevd det fine parkmiljøet på en av Nesoddens kirkegårder – og gjerne kommer tilbake. Noen for å minnes nære og kjære, men mange for bare å føle at livet står stille et lite øyeblikk. Det vakre landskapet skaper sinnsro for tusentals nesoddinger. Arkitektene bak det fredfulle miljøet? Jo, «Park, idrett og friluftsliv» i Nesodden kommune.

– Det er i dette fantastiske miljøet våre arbeidsoppgaver utføres. I all hovedsak daglig klipp og stell, men også forberedelser til seremonier som begravelser og urnenedsettelser. Vi er et godt arbeidsteam som gjør så godt vi kan innenfor bevilgede ressurser. Vi er heldige, og møter på mange hyggelige personer som benytter kirkegården som park, men møter også de som trenger tid til å sørge. Det gode samarbeidet vi har med kirkelig fellesråd og kirkekontoret er viktig for oss, og er med på å skape det gode arbeidsmiljøet, sier driftsansvarlig på gravlundene, Bjørn Egil Kihlstrøm.

Opptur har tatt en prat med hverdagsheltene i Park, idrett og friluftsliv, som står på dag ut og dag inn, i ur og skur – for deg!

– Det er en motivert gjeng i Park, idrett og friluftsliv, som har hatt en bra utvikling siden oppstart i 2020. Roller og ansvarsområder har blitt tydeliggjort, og fokuset er å bygge en kultur med trivsel, et godt arbeidsmiljø, gode holdninger og positive jobbopplevelser. Alt for å styrke virksomhetens rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner, og forbedre servicegraden for innbyggerne på Nesodden, sier virksomhetsleder Martin Lundquist, og fortsetter:

– Vi har også et veldig godt samarbeid med frivilligheten på Nesodden og har samarbeids- og utviklingsmøter med Nesodden Idrettsråd, Forum for Natur og Friluftsliv Nesodden, Brattbakkens venner, Nesodden IF, Fagerstrand IF, Nesodden Turlag, Nesodden Sykkelklubb, Nesodden Skateklubb, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, og en rekke andre lag, foreninger og aktører innen frivillighet. De hjelper oss alle med mye frivillig innsats.

– Vårt hovedmål er å skape et mer levende lokalsamfunn gjennom et variert tilbud av gode og tilgjengelige møteplasser. Dette skal stimulere til fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv, og god folkehelse – ikke minst for barn og ungdommer. Det er viktig med et tilbud som sikrer den enkelte et godt oppvekstmiljø. Idretten er en av de viktigste primærforebyggende delene av oppveksten på Nesodden, forklarer Lundquist og fortsetter:

– En av de største utfordringene kommunen står ovenfor er befolkningens helse. Det er derfor et overordnet mål med en mer aktiv hverdag. Bedre fysisk og psykisk overskudd er viktig, ikke bare i forhold til den enkeltes opplevelse av glede, velvære og mestring, men også i form av en samlet helsegevinst for samfunnet.

Under pandemien har idrettsanlegg, strender og friområder vært ekstra viktige møtesteder. Det har medført travle dager for Park, idrett og friluftsliv, som blant annet har satt ut ekstra benker rundt om på Nesodden, sørget for gode stender og friområder, produsert skøyteis og preparert Brattbakken og milevis av skiløyper.

Mye av kommunens utleievirksomhet har stått stille under pandemien, men nå merker utleieansvarlig Finn Leiang i Park, idrett og friluftsliv en stor pågang etter å få leie lokaler igjen.

– Det strømmer på med henvendelser om å få leie kommunale lokaler nå som det er åpnet opp for utleie igjen. Det er lurt å være tidlig ute, påpeker Finn Leiang.

Park, idrett og friluftsliv vil også lansere et nytt administrasjonsverktøy i 2022 for utleie av kommunale lokaler, idrettsanlegg/haller og andre objekter i kommunen. Et felles bookingsystem vil effektivisere utleieområdet betydelig gjennom å tilby selvbooking av lokaler og muliggjøre betaling med kort på forskudd av utleien.

Foruten forvaltning, drift og vedlikehold har Park, idrett og friluftsliv også fullt søkelys på utvikling av park- idretts- og friluftslivsanlegg, som møter fremtidens krav på Nesodden.

Park, idrett og friluftsliv består av 15 ansatte (8,4 årsverk) og har følgende ansvarsområder:

 • Drift og vedlikehold av kommunale gravlunder (kirkegårder), idrettsanlegg, friområder, badestrender og turstier/lysløyper – det å yte god service til alle brukere av disse.
 • Tilsynsvakt ved idrettshallene. Kommunens kontaktledd mot idretts-og friluftslivsorganisasjoner, inkl. Aktiv på Dagtid og Fritid med bistand.
 • Behandling av spillemiddelsøknader.
 • Utvikling av park- idretts- og frilufts- livsanlegg.
 • Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
 • Administrering av kommunale tilskuddsordninger til lag og foreninger.
 • Drift og utvikling av kommunens utleievirksomhet: Ekelund, To gård, Nesoddtangen gård, Samfunnshuset, Grendehuset, idrettshaller, gymsaler og svømmehaller.

Her er en liste over gjennomførte og igangsatte tiltak og utviklingsprosjekter i regi av Park, idrett og friluftsliv i Nesodden kommune:

 • videreutvikling av Berger Idrettspark
 • granulat håndtering på kunstgressbanene avhending av kunstgress på Nyborgjordet (Fjellstrand)
 • skaterampe på Skoklefallsletta – videreutvikling/utbygging
 • basketballkurver i alle skolegårder
 • utendørs lek og innebandyanlegg ved Bakkeløkka skole
 • montering av 10 stk. badetrapper på forskjellige brygger
 • utplassering av ekstra søppelstativer og midlertidige festivaltoaletter i friområder
 • blomsterutsmykning i lyktestolper på Fagerstrand, på Nesoddtangen brygge
  og utenfor Tangenten
 • sykkelpark i Brattbakken
 • tilgjengeliggjøring av natur i Kirkevika for funksjonsnedsatte personer.

Her er en liste over planlagte tiltak og utviklingsprosjekter i regi av Park, idrett og friluftsliv i Nesodden kommune:

 • sjønær kyststi fra Nesoddtangen brygge til Fagerstrand på vestsiden, og til Blylaget på østsiden
 • oppgradering og tilgjengeliggjøring av strender, inkl. badebinger
 • Det er mange gevinster ved å montere en badebinge, og fordelene er spesielt store for enkelte brukergrupper. Personerr med nedsatt funksjonsevne får oppleve å være selvhjulpne i vannet. Eldre får en mer forutsigbar bademulighet, og de minste barna får en tryggere arena for svømmetrening utendørs.
 • massesortering, nedsetting av sandfangskum, overvannsbrønner og asfaltering på kommunens driftsområde på gravlunden ved Nesodden kirke.