Nesodden folkebadstu – til inspirasjon!

Da jeg kontaktet initiativtaker og arkitekt bak Nesodden folkebadstu, Mette Berg, fikk jeg rask respons på at hun gjerne ville møtes for å snakke om badstuen. Egentlig trengte de ikke mer blest om det lille bygget på Hellviktangen, som allerede sliter med å serve sine snart 400 medlemmer. Men kanskje artikkelen kan inspirere andre nesoddinger til å gjøre noe liknende? Det gjenstår å se!

Badstu-behov

Det er nemlig ikke tvil om at folkebadstuen har fylt et behov blant folk på halvøya vår. Mette forteller at i de perioder det har vært mulig å bruke badstuen dette første driftsåret, har vedovnen fyrt kontinuerlig fra klokken syv om morgenen til klokken elleve om kvelden!

– Hva fikk deg til å søke midler til en folkebadstu på Nesodden?
Mette forteller om gleden hun selv hadde av velbadstuen på Oksval, og at hun stadig hadde venner, utenfor vellet, som ønsket å være med på et badstubad. På samme tid hadde den første flytende badstuen dukket opp på kaia i Oslo, og tanken om å få en slik til Nesodden var inspirerende.
– Det finnes jo noen badstuer knyttet til vel på Nesodden, men disse er kun for vellets medlemmer. Jeg så for meg en badstue på flåte som kunne flyttes fra sted til sted og bli til glede for mange langs kystlinja vår, forteller Mette.

En krevende prosess

I 2017 søkte hun om støtte til en flytende badstue og fikk innvilget 260.000 kroner av Sparebankstiftelsen. I dialog med kommunene kom det frem at en flytende badstue ville by på utfordringer i forhold til hvem som skulle ha ansvar for sikkerhet rundt badstuen, dersom den for eksempel skulle komme til å løsne midt på natten. Samtalene videre dreide seg derfor om hvor en landbasert badstue eventuelt kunne ligge. Etter hvert opprettet Mette en Facebook-gruppe for å involvere flere, og fire personer meldte seg til å være med i et styre rundt Nesodden folkebadstu.

Mette forteller at de på et tidspunkt var nær ved å gi opp håpet om å finne en tomt. Stedet der badstuen til slutt ble liggende hadde perfekt beliggenhet, men da dette området er statlig sikret friluftsområde måtte både kommune og stat på banen. Til slutt fikk de altså dispensasjon til å bygge badstuen nettopp her.

Dugnad og snekkerhjelp

Da det formelle var på plass skulle endelig selve byggingen begynne. Det var mange ildsjeler som meldte seg til dugnad og mye ble bygget på den måten. I 2018 søkte Nesodden folkebadstu igjen midler og fikk innvilget ytterligere 270.000 kroner. Dette gjorde det mulig å benytte snekkere til å få prosjektet i havn.

– Skulle vi gjort dette igjen ville vi brukt fagfolk til hele prosjektet, forteller Mette.
– Vi var nok litt naive i forhold til hvor lett dette skulle bli, smiler hun.

Badstuen stod ferdig i august 2020 og er, med arkitektens egne ord, en «lavmælt bygning, inspirert av badehus og naust». Den vedlikeholdsfrie Kebony-trekledningen gråner etter hvert og vil gå i ett med svabergene rundt.
– Siden Hellviktangen er sefrak-registrert, noe som betyr at den er verneverdi, var det viktig for meg at badstuen underordnet seg denne, forklarer Mette, og fortsetter: – Når du går inn mot badstuen ser du gjennom åpningen og over til Nordstrandsområdet. Inne i badstuen ser du gjennom hjørnevinduet mot Oslo. I garderoben ser du himmelen gjennom takvinduet.

Nesodden folkebadstu drives i dag av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges for to år av gangen. Kommunikasjon med medlemmer foregår gjennom en Facebook-side og en hjemmeside. Medlemmene betaler for medlemskap og deretter for hvert bruk. De vasker etter seg og fyller opp ved til neste bruker. Alt er basert på tillit og dugnad, og Mette skryter av styret som gjør en fantastisk jobb og hvor flinke folk er til å gjøre alt klart for neste bruker.

Oppfordringen om å gjøre noe lignende også andre steder på Nesodden, får bli både første og siste ord i denne artikkelen:
– Mange erfarer at badstubad er godt for psyken og et viktig avbrekk i hverdagen. Roen man får i en badstue er helt spesiell. Også samtalene som oppstår blir ofte mer intime, fortsetter Mette. – Det er som om når man er avkledd, blir også samtalene mer avkledd og nære. Også er det noe med badstue rett ved sjøen, da, som gjør at man kan bruke fjorden året rundt!