En lang og vanskelig tid

Ingen visste hvilke bølger coronaviruset ville skape da det traff befolkningen. Som en dråpe treffer vannoverflaten skapes en forstyrrelse i overflaten som sprer seg utover og har med seg en energi.

I overført betydning ser vi på coronaviruset som dråpen, og bølgene blir energien viruset har for å spre seg. Vi er inne i den fjerde bølgen av spredning av denne energien, og nok en gang har vi sett at bølgen har med seg energi nok til å spre om seg med smitte. En bølge vil ha variasjoner og når den er på sitt laveste energinivå vil den igjen få energi av uroen fra den første forstyrrelsen. Det vi alle ønsker oss nå er en bølgebryter. Noe som bryter bølgene og fjerner dens energi. I vårt tilfelle er det vaksinen som blir bølgebryteren, og vårt største håp om å få normalisert våre daglige sysler.

Håpet om gjenåpning av samfunnet settes på prøve gang på gang. Vi tror vi at vi ser slutten på pandemien, og håper at vi snart skal kunne fungere normalt igjen. Tross alt lever vi ganske normalt sett i forhold til flere andre land.

Bulgarias fattige kjenner den langvarige pandemien ekstra godt. Ikke bare har mange blitt syke og dødd, men også arbeid og inntekter er fratatt mange enkeltmennesker og familier.

Jeg tenker på alle disse barnefamiliene som i snart to år har gått fra lite til ingenting. Etter mine utallige reiser gjennom slummen i Fakulteta kan jeg bare ved å lukke øynene se fortvilelsen hos folket. Et vanlig syn ved våre besøk i Fakulteta var folk som feiret livet med dans og sang, selv på en grå mandag. Slik er det ikke nå. Det er ikke den lave levestandarden som legger demper på fest og glede, men restriksjonene som gjør det vanskelig å være sammen. Det er kanskje den største utfordringen for dette folket.

Det siste året har restriksjonene også gjort det umulig å drive skole. Derfor har forventingene vært store hos barna om å begynne på skolen igjen. Som i Norge gikk smittetallene før sommeren ned og mange øynet håp om at pandemien skulle ebbe ut. Etter en lettelse av restriksjoner i Bulgaria varsles det nå om økende smitte. Ifølge leder for senteret, Asen Kolev, venter en nå at myndighetene setter inn nye restriksjoner etter at fjerde smittebølge viser stor spredning av det muterte viruset. For her er det fortsatt få som er vaksinerte, og frykten for å bli smittet av det muterte viruset er konstant til stede.

I Bulgaria holdes det sommerferie senere enn i Norge. Fra august til september er det vanlig med ferie. Det er derfor knyttet stor spenning til om myndighetene setter inn nye tiltak etter de siste målingene i august. Dersom det skjer, blir det vanskelig å gjenåpne senter og skole i høst. Det ville blitt en stor nedtur om så skulle skje. Elever har gledet seg til skolestart, men nå kan det altså bli en ny nedtur for dem.

Vi forsøker å hjelpe best mulig innenfor våre økonomiske rammer.

Som tidligere setter vi nå i gang en ny utdeling av smittevernutstyr. Tidligere er det delt ut pakker med masker, desinfeksjon, såpe og andre hygieneprodukter til familiene for å begrense smitte i disse områdene. I tillegg innføres strengere tiltak ved utdeling av mat i området. Matutdelingen vil fortsette som før med bil og ved å møte folket der de bor i stedet for å samle dem på senteret. Dette gjør det mulig å holde en form for avstand ved utdeling. Mat er livsviktig for mange, og ofte står folk samlet og venter på bilen med mat. Masker og desinfeksjon blir derfor et viktig verktøy i å begrense smitten i fortsettelsen.

Muligens vil vi i Norge være fullvaksinerte i løpet av september, og vår mulighet til å besøke arbeidet i Bulgaria vil bli mulig. Det planlegges derfor i disse dager en reise for å følge opp arbeidet, og legge en plan for høsten og vinteren. Vi er glade for din støtte. Aldri før har det vært viktigere å hjelpe folket i Fakulteta.