Sinnsrogudstjenester og delegrupper

Vi tror at kirken har et godt og livsforvandlende budskap til mennesker i alle aldre og til alle tider. Likevel opplever vi at våre tradisjonelle gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter som søndagsskole, speider, konfirmantundervisning og ungdomsklubb ikke er tilstrekkelige plattformer for å komme i kontakt med mennesker.

Vi er imidlertid overbevist om at dagens mennesker også bærer på en lengsel etter noe «større enn seg selv», og at de ønsker å danne arenaer for møtepunkt mennesker i mellom og mellom mennesker og Gud. Kirken har til alle tider hatt et dobbelt kall der formidlingen av håpet og omsorgen for medmennesket går hånd i hånd.

Pinsekirken registrerer at blant annet rusproblematikk blant ungdom er et økende problem i Nesodden kommune. Men det er ikke bare ungdom som kan oppleve utfordringer i en på mange måter krevende hverdag. Situasjonen og tiltakene omkring korona-pandemien har skapt mye frykt og ensomhet for mange. Enkelte har kanskje ikke andre mennesker å dele sine tanker og følelser med.

Denne høsten har noen av oss i Pinsekirken hatt samtaler om hvordan vi som kirke kan være med å utgjøre en forskjell på Nesodden. Det gjøres mye godt arbeid i kommunen vår, og vi vil også gjerne være med å bidra med det vi har og kan. I den forbindelse ønsker vi å invitere til Sinnsrogudstjeneste og delegruppe.

Delegruppe med fokus på rus

Den første introduksjonen av hva en delegruppe er, blir torsdag 10.12, kl 19.00. Her vil vi ha fokus på rus, rusavhengighet og de som står rundt den rusavhengige. Det er vanskelig å føle at man står alene, og når alt rundt rus også ofte er skam- og skyldbelagt, kan terskelen for å be om hjelp være høy. Vi ønsker å være til stede med en lav terskel, god kompetanse, nærvær og omsorg.

Ny introduksjonskveld

Den neste introduksjonskvelden blir torsdag 17.12, også denne kl 19.00. Temaet her vil være den opplevelsen mange har med at hverdagen og livet har blitt litt vel bratt. Mye har den siste tiden blitt uforutsigbart, og dette kan igjen sette igang mange vanskelige tankerekker. Kanskje uten noen å dele disse med?

Etter disse introduksjonskveldene, vil gruppene som springer ut fra møtene alternere hver fjortende dag etter nyttår.

Sinnsrogudstjeneste

Vi gleder oss også til å invitere til Sinnsrogudstjeneste onsdag 16.12, kl 19.00. Den vil være enkel og nærværende i formen, med innslag av musikk, dikt, lystenning og rom for stille ettertanke eller samtale. Dette vil deretter bli et månedlig tilbud.

Velkommen!

Alt vi gjør i Pinsekirken vil bli arrangert i henhold til gjeldende regelverk og restriksjoner i forhold til koronasituasjonen. Det vil derfor være behov for en påmelding på mail: post@pinsekirkennesodden.no eller på telefon til Thor Flakk, tlf 909 67 679.