Vikarpastoren takker av

I fjor sommer tilbød Pinsekirken Nesodden (PK) meg å bli pastor for kirken. Jeg takket ja til å ta et vikariat på ett år. Etter at jeg i løpet av vinteren ble innstilt som kandidat til en lederposisjon i Det Norske Baptistsamfunnet ble det ikke mulig for meg å fortsette i PK.

Et godt fellesskap

Når dette er sagt er det viktig for meg å uttrykke en stor takk til PK for de månedene jeg har fått ha sammen med dem. Det har vært flott å bli kjent med de gode folkene som tilhører PK. Det har vært en stor opplevelse å få betjene denne kirken. Kirken har et bredt aldersspenn fra de yngste til de eldste. Det er et fargerikt fellesskap av mennesker med rom for forskjellighet.

Det er en kirke med stort engasjement, enten det handler om gudstjenester eller andre samlinger i kirken. I tillegg har PK tradisjon for å være engasjert i lokalsamfunnet på Fjellstrand og for hele Nesodden kommune. PK har over mange år hatt et voksende speiderarbeid. Mange barn har hatt flotte naturopplevelser, spennende turer og funnet seg nye venner gjennom Rådyrpatruljens ulike speideraktiviteter. 

Hjerte for de mest sårbare

Ikke minst har flere sett behovet for å hjelpe dem som trenger det mest. Jeg er imponert over hvor mye Aksjon Søppelberget har fått utrettet i Sofia i Bulgaria. Det sosiale arbeidet som pågår i den fattige bydelen Fakulteta har gitt gode ringvirkninger. Her har mange romfamilier og barn fått god hjelp og nytt håp for fremtiden. PK sin støtte til handikapsenteret Hogar Norma i Paraguay har vært av stor betydning for dem som bor der.

Hjerte for Nesodden

PK sitt motto er: «Berøre Nesoddens befolkning med Guds hjerte.» I stor grad preger dette PK sine medlemmer og PK sine aktiviteter. Det er mye godhet, mye omsorg og omtanke for andre i kirken. Ønsket er å formidle så mye kjærlighet som mulig til så mange mennesker som mulig i denne kommunen. Kjærlighet er et stort og forpliktende begrep. Ingen har en fullkommen kjærlighet, men kirkenes medlemmer strekker seg etter å vise å mye nestekjærlighet som mulig til Nesoddens befolkning.

En god kirke å være pastor i

For meg personlig har tiden her i PK vært en veldig god opplevelse. Jeg har vært pastor i 23 år og leder i annen sammenheng i 11 år, og jeg har møtt mye varme og opplevd mye godt samarbeid på tidligere arbeidsplasser. Men med hånden på hjerte kan jeg si at dette har vært et spesielt godt sted å gjøre tjeneste. Det har vært en takknemlig oppgave å samarbeide med ansatte og ledelsen. Vi har hatt en god tone og et konstruktivt samarbeidsklima. Ikke minst har jeg møtt et frivillighetsengasjement som er større enn noe jeg har opplevd tidligere. Folkene elsker kirken sin og strekker seg langt for at det skal være et godt sted å være, enten en har vært medlem i mange år eller kommer for første gang til kirken.

PK prioriterer barn og unge

Kirken har gjort noen viktige veivalg. Blant annet har PK bestemt seg for at den kommende generasjon alltid skal ha prioritet. Ikke fordi de er mer verdifulle enn folk som er eldre, men fordi kirken har et ansvar for å legge til rette for at barn og unge kjenner seg velkomne og inkluderte i kirken. Kirken skal være et trygt sted å være, og en arena der unge kan vokse som troende og få utvikle sine talenter. PK vil legge til rette for at barnefamilier skal finne seg til rette i fellesskapet og få mange gode venner. En kirke med et slikt fokus vil ha en god utvikling og få bety mye for Nesodden.