Hvorfor prioriterer Pinsekirken neste generasjon?

Når Pinsekirken Nesodden (PK) har vedtatt at kirken først og fremst vil satse på barn og unge, så kan det virke som en forskjellsbehandling overfor de andre generasjonene i kirken. For det er også vedtatt at PK skal være en flergenerasjonskirke. Bør ikke alle generasjoner tas like godt vare på i kirken?

Barn og unge

Hovedbegrunnelsen for å prioritere neste generasjon finner vi i Bibelen. I Ordspråkene 22 sies det slik: «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Som voksne har vi fått oppgaven å ta vare på de som er yngre enn oss. Som foreldre er det vårt ansvar og privilegium å oppdra våre barn. Som modne kristne er det vårt ansvar å lede barn og unge til tro på Jesus Kristus. Vi tror at kirkens hovedoppdrag er å lede neste generasjon til livslang etterfølgelse av Jesus. Da er det avgjørende at de får god undervisning så tidlige som mulig, og god oppfølging gjennom hele oppveksten. Ikke minst må barn og unge få oppleve Guds kjærlighet gjennom oss som har vært troende lenge. Barn og unge skal elskes inn i Guds rike. De skal ikke trues eller tvinges til tro!

Unge som trives

Om de unge skal være en aktiv del av kirken, så må PK ha en virksomhet som er attraktiv for neste generasjon. Om kirkene velger å holde seg til en tradisjonell form og fasong vil unge finne seg et annet fellesskap der de kjenner seg hjemme. Dessverre er det mange som forlater kirken i ungdomsårene og kirkene er ofte for sent ute med å oppdage dette.

Det er vårt ansvar som voksne å sørge for at gudstjenesten, barnearbeidet og ungdomssamlinger er så bra at de unge har lyst til å ta med seg sine venner. Når barn og unge får bidra i gudstjenestene eller andre samlinger, så får de eierskap til egen kirke. Om de blir hørt og tatt på alvor, vil de være stolte av kirken sin. Om kirken sørger for en ungdommelig profil i det meste av det kirken gjør, vil de være med å bygge et levende og attraktivt kristent fellesskap.

Familier som trives i kirken

Når PK har lagt opp til at det skal være et godt og variert tilbud til barn. Når PK legger opp til at unge skal bli gitt ansvar og muligheter, så vil foreldrene også få lyst til å bidra. PK ønsker å være en familievennlig kirke der barn, unge og foreldre har lyst til å komme og bidra inn i fellesskapet. Når foreldre og barn sammen har lyst til å være deltakende i PK, så vil kirken tiltrekke seg flere familier. For PK skal ikke bare være et godt sted å være, men også være med å styrke samholdet i familiene. Målet er at det familiene får med seg fra kirken skal være gode bidrag inn i det å bygge trygge og gode hjem.

En flergenerasjonskirke

Hva så med flergenerasjonsperspektivet? Er de voksne og eldre satt til side? Det er en fare for det, og det må kirken være oppmerksom på. Men om vi virkelig har blitt voksne, så har vi forstått at vi ikke lever for oss selv, men for andre. Ikke minst overfor de yngre som vi har fått ansvar for. Erfaringen er at både foreldre og besteforeldre er villig til å endre på mye om de bare får barn og barnebarn med seg til kirken. Når de voksne ser at barn og unge modnes i troen, så er det et svar på de bønner som de voksne har bedt for generasjoner som kommer.