Påske – Langfri og Langfredag

2020 1 Paske

Langfri

For folk flest er påsken en etterlengtet ferie. Mange helligdager og noen inneklemte dager får mange til å ta seg fri i ti dager sammenhengende. Det er et etterlengtet og godt avbrekk fra det daglige strevet. Om ikke alle får til å dra på fjellet, til sjøen eller til sydlige trakter, så blir påsken for de fleste tid for avkobling, familietid og roligere dager.

Nå er det jo ikke slik at alle er mest opptatt av å få det så rolig som mulig. Noen trives godt med ulike aktiviteter og opplegg, ikke minst når det er lystbetont. For ferie handler jo ikke bare om å koble helt av, det kan like gjerne handle om å koble til de kildene som gir energi og bidrar til å lade ens indre batterier.

Folk flest har forskjellige liv, men trenden er at altfor mange synes det daglige livet blir for hektisk. Jobb, skole, hjem, familie, venner, trening, sykt barn, avtaler, reiser og mye annet setter press på dem i hverdagen. I tillegg fyller vi tanker og følelser med en stadig strøm av ulike inntrykk. Mange sliter med å finne den indre roen. Kan det være slik at mennesket er skapt slik at vi trenger mer jevnlig hvile? For god søvn vet vi er avgjørende for å få ny energi og overskudd til å takle neste dag. Det er en natt mellom hver dag, og slik skal og må det være. Den rytmen er alle mennesker nødt til å følge, på en eller annen måte, ellers kommer en i alvorlig ubalanse med seg selv og omgivelsene.

Så er spørsmålet om høytidsdager og helligdager ikke bare handler om å feire 1. påskedag, 17. mai eller julaften. Kan det like godt handle om å få noen roligere dager som gir kropp og sjel tid til å hente seg inn? Det å få tid til å lytte til sitt eget indre, ta seg tid til virkelig å lytte til de vi er mest glade i eller bare lytte til fuglenes sang i skogen. For i naturen finner mange den roen som de ikke finner i eget nabolag og hjem. Stillhet er ikke først og fremst fravær av bråk og ståk. Stillhet er å stenge ute eller unngå strømmen av inntrykk. For de fleste trenger ro rundt seg for å finne ro inni seg.

Nå når påsken er her, kunne det kanskje være en idé å oppsøke stillheten, oftere og over lenger tid. Vi har ulike preferanser når det gjelder å finne roen, og det er viktig å finne den innfallsvinkelen til indre harmoni som fungerer for de ulike personlighetene. Å kopiere hverandres vei til indre ro er ikke det lureste. Men vi kan minne hverandre på at stillhet er viktig, den gir god helse-effekt, fysisk og mentalt, og gir oss indre styrke til å møte livet slik det kommer til oss.

Langfredag

Påskens høytidsdager er blitt ganske fremmede for nordmenn flest, selv om de fleste er klar over at det handler om en kristen høytid. Det vi ofte glemmer er at store deler av verdens kristne befolkning (2,2 milliarder) har tradisjon for å følge påskens budskap og rytme fra palmesøndag til og med 1. påskedag. Folk over hele verden minnes Jesu frelsende handling gjennom påskens ulike faser, og de følger rytmen i denne feiringen. 

De gjenforteller og gjenskaper historien om Jesus som rir inn i Jerusalem og blir feiret som en konge. Gjennom nattverdsmåltidet tar de del i Jesu siste kveld sammen med disiplene, minnes at Jesus ble forrådt av en medarbeider og fengslet samme natt. De gjenforteller beretningen om han som frivillig lot seg korsfeste for å sone alle menneskers synd, og budskapet om hans død og begravelse den første langfredagen. De minnes den stille og avventende påskeaftenen som synes som en uforutsigbar ventetid, til det store crescendo kommer med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, der han vinner over all verdens destruktive krefter. 

For mange handler ikke dette bare om å gjenfortelle historien, men å indentifisere seg med den. De store kristne prosesjonene, de høytidelige gudstjenestene, der noe går så langt som å la seg piske eller korsfeste, handler om å synliggjøre verdens viktigste fortelling.

Vi skal ikke og bør ikke følge den mest ekstreme dramaturgien knyttet til påsken, men det hadde vært fint om flere fant tid til å reflektere over hva påsken egentlig handler om. For selv om fortellingen er dramatisk, så har mennesker gjennom alle tider funnet indre ro og hvile ved å knytte sitt eget liv opp mot Jesu død og oppstandelse. Han som døde for alle mennesker, frifinner dem og ønsker å frelse alle mennesker gjennom sin stedfortredende handling.

Gjennom århundrene har mennesker funnet indre hvile ved troen på at det finnes en skapende og allmektig Gud som elsker alle mennesker. De har funnet fred ved troen på at Jesus har tatt hånd om deres liv og at han skaper en god fremtid for den som lar seg lede av han. For utallige mennesker har håpet om en endelig og evig frelse vært avgjørende for å kunne tåle de mange påkjenningene de har møtt i livet. Gjennom troen har de funnet indre harmoni midt i vanskelighetene.

Så for all del, kos deg denne påsken, men se om du kan finne rom til nok stillhet til å lytte inn i ditt eget og andres liv. Se etter om du kan finne ro og styrke i det eldgamle påskebudskapet. Budskapet om Han som døde og sto opp igjen, skaper nytt liv og gir en ny start til alle som sier ja takk til tilbudet.

God Påske!

Bjørn Bjørnø
Pastor i Pinsekirken