Valg, valg, valg

Nå har vi lagt nok en sommer bak oss og innhøstning av det som spirer og gror beriker mange av oss.

Før sommeren handlet lederen om drømmer. Drømmer kan være ganske forskjellige, fordi vi er så forskjellige.

Jeg hadde en drøm, og det var å få innredet den nye hytta langt inne på Krokskogen. Etter fire uker med base i villmarken og mange hjelpere, nådde vi sammen målet. For oss er den lille hytta, i en storslått natur som et fristed i hverdagen.

Bjellene fra kuer og hester som går fritt og beiter på Krokskogen var god musikk til arbeidet.

Men nå er det mange av oss som er opptatt av kommunevalget, hvem vi ønsker skal forvalte fellesskapets verdier og i hvilken retning lokalsamfunnet her på halvøya skal bevege seg.

Det er mange boliger som bygges, og det krever store investeringer også i kommunal bygningsmasse. Samtidig er det sterke føringer fra fylke og statlig hold. Dette gjør at mye nytt skjer på mange fronter samtidig og skaper igjen rom for forandring. Dette er veldig spennende.

Vi er også heldige som lever i et demokrati, der vi kan være med å prege fremtiden. De fleste mennesker på jorden må bare ta til takke med det som er bestemt fra øverste hold.

I sommer var det 50 år siden den første månelandingen. Det var jo en imponerende bragd. Enorme menneskelige ressurser og penger ble brukt og en stor drøm gikk i oppfyllelse for mange.

Men jeg er av dem som er mer opptatt av utfordringer som er på vår egen planet, jorden. Det å bruke ressursene på vår egen planet holder lenge for meg.

For lenge siden levde det en konge som var så klok at det kom folk langveis fra for å høre på hans visdom. Han ga nemlig de riktige svar i svært vanskelige saker. Det var fred i hele riket og menneskene hadde det svært godt.

Hvorfor var alt så bra? Det var slik at Gud i en drøm sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det».

Salomo svarte: «Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?»

Salomos valg var et godt valg for ham og hele folket fordi han valgte visdom før makt og rikdom.

På mange måter velger vi hele tiden, fra små ting i hverdagen til de store valg som har langsiktige konsekvenser. Våre valg styrer kanskje ofte våre liv mer enn vi er klar over.

Opptur har valgt å skrive om behovet for en ny kirke nå før kommunevalget. En kirke er helt klart en av de mere langsiktige verdiene i et samfunn. Det er Nesodden kirke et eksempel på. Den har siden 1100-tallet vært en viktig del av livet til Nesoddens befolkning i generasjon etter generasjon.

Vi har utfordret de politiske partiene på hva deres mening er, og vi takker alle for klare svar.

Nå er det opp til velgerne å vurdere om dette har betydning for hva de skal stemme.

Godt valg, og en god høst til dere alle!

Vennlig hilsen
Alf Edvard Berggren
Redaktør