Du høster det du sår

Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver.

Det er naturlig å trekke frem dette bibelverset nå som høsten er her. Det minner om hvor viktig det er for bonden å så om våren, slik at han i disse dager kan høste.

Det var helt nødvendig at bonden tok jobben med å så, for at han skulle kunne høste. Bonden kunne valgt å la være å så, men da ville det ikke blitt noen avkastning. Han ville i tillegg fått mye ekstra jobb med å fjerne uønsket vekst, før han igjen kunne benytte jorden.

Media trekker oss inn i en verden med fattigdom og skjevheter. Vi ser det og det berører oss. Og det opplyser oss om at det er et stort behov for vår hjelp. Men mange tenker at det ordner seg, selv om vi ikke personlig engasjerer oss. Det er å tenke som bonden som ikke sådde, men lot ugresset gro.

Vi er alle ansvarlige bønder i det medmenneskelige perspektivet. Det vi med våre muligheter kan gjøre for andre, vil velsigne oss tilbake. Du lurer kanskje på hva det ligger i en velsignelse? Om du tror på Gud eller ikke, er han nær deg uansett. For ham er alle mennesker like mye verd, og han velsigner deg uavhengig av din sterke eller svake tro. Velsignelser er gaver Gud beriker deg med. Det kan være så enkle ting som at Gud leder deg til det rette valg eller at Gud åpner muligheter som du kanskje ikke trodde var der.

Gud har gitt oss en fri vilje til å tro, men for ham er alle like mye verd – om de lever godt i Norge eller er blant dem som sulter. Gud har også sagt at vi skal elske vår neste som oss selv.

PS! Kom gjerne innom og hils på oss på Fjellstranddagen 8. september kl. 12.00 til 16.00.