Velenes samarbeid med kommunen

Jeg kommer opprinnelig fra Hardanger, og når jeg treffer andre vestlendinger som har bosatt seg på Nesodden så spøker vi med at vi valgte Nesodden siden det er i nærheten av sjøen, vi må ta ferje til jobb og skal du noe sted, må du forholde deg til bratte, svingete veier langs fjorden.

Øyfølelsen vi har på Nesodden setter mange pris på. Ferjen sosialiserer oss, vi ser hverandre og toleransen er høyere her enn andre steder. Siden kollektivtilbudet er rimelig godt, klarer mange seg uten bil, også småbarnsfamilier. Som en god nesodding sa: «El-bilene berger bilindustrien, el-syklene berger klimaet.»

Som velmedlem, og nå leder for Nesodden Velforbund (NVF), ser jeg også hva godt frivillig arbeid bidrar med i samfunnet. Badeflåter, brygger og bryggehus og badstuer er tilbud som blir satt pris på. Like viktig er det når velet organiserer strandrydding, vedlikehold eller fjerning av stillehavsøsters og andre uønskede arter. Tre vel i Oksval/Ursvik-området samarbeider om ISI-banen, en 13 måls tomt for fritidsaktiviteter, som også gleder skoler og barnehager. Listen over godt velarbeid er lang. Og dette bidrar til det gode livet på Nesodden.

Jeg har tatt initiativ til at velforbundet og kommunen skal gjenopprette samarbeidsavtalen vi tidligere hadde. For kommunen kan bli enda bedre når den får til et samarbeid med de frivillige, og velene får det mye enklere når kommunen samarbeider. I samarbeidsavtalen vil velene og NVF representere det frivillige lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innenfor sitt nærområde, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen. I saker av felles interesse for flere vel, kan Nesodden Velforbund koordinere saksbehandlingen. Vi ønsker et årlig møte med formannskapet hvor alle vellederne er invitert. NVF vil også etablere halvårlige møter med administrasjonen der alle saker må sendes inn fire uker før møtet. Kommunen må da stille med relevante ledere og saksbehandlere utfra agendaen. Kommunen plikter å varsle velforbundet om alle relevante høringer og planarbeid. NVF plikter å varsle og involvere berørte vel, og kan bistå i å koordinere høringssvar.

Hogne Neteland
Styreleder i Nesodden Velforbund

NVF-styret fikk mandat fra velene på årsmøtet i juni om å ta kontakt med kommunen for å forhandle fram en avtale. Styret har tatt utgangspunkt i samarbeidsavtalen som er inngått mellom Bærum Velforbund og Bærum kommune. Dette er også presentert for daværende kommunedirektør og politisk ledelse, som igjen viste positiv interesse. NVF ønsker at avtalen blir vedtatt i kommunestyret. Med dette vil også velenes rolle bli viktigere, og vi oppfordrer alle til å delta aktivt i sitt lokale vel. Og dersom det trengs, er det enkelt å opprette et nytt vel, noe også NVF kan hjelpe til med.

Det er enklere å skape det gode livet på Nesodden når alle gode krefter arbeider sammen.

Vennlig hilsen
Hogne Neteland
Styreleder i Nesodden Velforbund