Vi trenger hverandre

Ikke bare for å ha et velfungerende samfunn, men vi trenger andre for selv å bli virkeliggjort.

Tommy Tollefsen
Tommy Tollefsen, Psykiater

I mitt arbeid som psykiater fikk jeg erfare den bølgen av ungdommer som banket på dørene til barne- og ungdomspsykiatrien etter nedstengningen i 2020. Våren og sommeren det året var det stille på jobb, men med høstmørket kom en høststorm av ungdom med emosjonelle vansker, og bølgen viste seg å bli en langbølge med års varighet.

Egentlig har vi liten kontroll over vår egen psyke. Programleder Harald Eia avslører i TV-serien «Sånn er Norge» at uavhengighet er den viktigste norske verdien. Det er er en verdi som gir et skjørt fundament for å bygge et samfunn og et Selv på. Vi er jo nettopp avhengig av andre for selv å bli speilet og følelsesmessig regulert. Evolusjonen er en treg prosess, så vi må nok vente noen tusen år på at vi kan bli godt emosjonelt regulert gjennom skjermmøter på sosiale medier. Det er gjennom andres blikk at vi oppdager oss selv.

Augustins analyse av hvorfor vi bommer på målet er at vi blir innkrøket i oss selv. Selvet som skjuler seg bak masker, som bygger sitt eget varemerke på sosiale medier, er et ensomt, innkrøket Selv. Vi trenger å møte andre mennesker ansikt til ansikt. Vi trenger å løfte våre hjerter mot andres hjerter. Sannheten om oss selv finner vi ikke ved å søke innover, men ved å vende oss utover.

Filosofen, teologen og presten K.E. Løgstrup beskriver tilliten som en grunnforutsetning for all menneskelig kommunikasjon. Når vi utleverer oss selv tar vi en stor sjanse. Vi gir den andre en makt over oss med mulighet for omsorg eller ødeleggelse. Det er i dette møtet vi skapes og skaper.

En kamerat av meg undret seg nylig over hvorfor vi i så stor grad sitter alene i våre store hus? Nå som samfunnet har åpnet opp, rapporterer frivilligheten og foreningene om at det er vanskelig å få aktivisert medlemmene igjen. Uansett svar på min venns spørsmål, så er oppfordringen: Skru av skjermen, bryt ut av huset og oppsøk de mange møteplassene på Nesodden, eller åpne dørene og inviter inn. Neste gang Harald Eia skal undersøke Norges verdier håper jeg «uavhengighet» har falt ut av pallen og «tillit» skinner på toppen. Dette ordet sier mye mer om hvor avhengig vi er av hverandre, hvor sårbare og lite autonome vi egentlig er.