«Never Give Up!»

Nå er det på tide å skrive en ny leder i Opptur sitt julenummer. Julegrantenning og en måned med julestemning preger alle på en eller annen måte. Det blir som et sceneskifte, noe forandres. Er det ikke noe av livets DNA, det at noe stadig forandres? Jeg fascineres når ganske mildt og fint høstvær raskt går over til kulde og snø. Noe jeg kunne gjøre i går er utenkelig i dag for naturen (livet) er i forandring.

Sunnaas sykehus har som mål å være «en vei videre» for sine pasienter. En forandring for å komme videre. Geir Gundersen, tidligere generalsekretær i Blå Kors, sa en gang: «Vi regner ingen for behandlingsresistente.» En annen organisasjon, som hjelper mennesker som sliter med rus, har slagordet: «Ennå er det håp». I høst var Aksjon Søppelberget sammen med Europa i Fokus på en spennende tur til Ploiesti, som ligger noen mil nord for Bucuresti i Romania. Vi flytter nå fokus fra Bulgaria til Romania, noe du kan lese mer om i dette Opptur. I Ploiesti traff jeg en som hadde «Never Give Up» på sin T-skjorte. De eksemplene jeg har nevnt handler om at livet kan forandres, og vi håper jo ofte at det blir til det bedre.

Noen menn som var nederst på samfunnets rangstige satt og varmet seg rundt et bål i nattens mørke. De var mennesker som var ute i naturen om natten og våket mens andre sov. Samfunnets elite flokket seg ikke om dem, men de hadde en flokk rundt seg som de vernet om. Det utrolige var at disse fattige hyrdene var de første som fikk vite at Guds Sønn var født i en stall.

Lukas beskriver det slik:

Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Dette utrolige vakre og håpefulle budskap som fremdeles skaper forandring for millioner av mennesker, det fikk hyrdene før alle andre. Det er som Gud ønsker å snu litt opp ned på våre tanker om det meste. Julens budskap om håp for menneskeslekten og det at Gud ble en av oss, det fascinerer meg, gang på gang.

Tenk bare på det at Jesus omtaler seg selv som hyrde, et yrke som ikke var høyt verdsatt i samtiden. En hyrde er en som samler, beskytter og leder flokken til grønne sletter og friske vannkilder.

Barnet i krybben er nå blitt en hyrde som er med gjennom «solfylte dager og mørke og farlige nattetimer». Lukas evangelium kapittel 1 og 2 er nyttig å lese for alle som ønsker å fordype seg i julens egentlige innhold.

Redaksjonen i Opptur ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
Alf Edvard Berggren
redaktør