Hvordan har vintermånedene på Liv og Lys-senteret i Bulgaria vært?

Ukene og månedene har gått siden vi i desember skrev om hvordan de som bor i Fakulteta, Bulgaria hadde det. Den kalde årstiden, som vi nå snart har tilbakelagt,
vet vi er den vanskeligste tiden for dem.

De fleste menneskene i Fakulteta har ikke mulighet for å søke tilflukt inne i et vindtett og varmt hus når vinden er gjennomtrengende kald og snøen laver ned. Det har vært ned mot 16 minusgrader i perioder i Fakulteta, og nå i begynnelsen av mars er det igjen snø i området. De fleste har heller ikke så mange klesplagg eller tett skotøy og ta på når de må ut.

Mange har blitt smittet av korona-viruset, og mange har gått bort. Det er ikke for dem som for oss, bare å dra til lege og sykehus når de blir alvorlig syke. De er også redde for å ta vaksine. Så få i Fakulteta er vaksinerte. De som er ansatt på Liv og Lys-senteret har etter hvert ønsket vaksine. Alle må vise vaksinasjonspass for å komme inn på kjøpesentre, diverse butikker og restauranter. I noen butikker trenger man det ikke, så de får fortsatt handlet inn mat.

Helsehjelp

Det som er positivt er at Liv og Lys-senteret har kommet i kontakt med et ektepar hvor mannen er karkirurg og jobber på ett av de store sykehusene i Sofia. Han jobber frivillig, sammen med kona, to timer fem ganger i uka, på et av kontorene på senteret. Der har de også det nødvendige utstyret som trengs. Ekteparet har fått stor tillit blant befolkningen, noe som ikke er en selvfølge. Med deres bakgrunn og kunnskap vil ekteparet bety veldig mye for helsetilstanden i Fakulteta, og for enkelte blir dette livreddende.

Så er det gledelig å kunne fortelle at i begynnelsen av februar åpnet skolen igjen på Liv og Lys-senteret. Det er 25-30 barn i alderen 5-12 år som kommer fra kl 10 til 13. Det er den dyktige læreren Katja som underviser barna. Etter skolen får barna lunsj med seg hjem. Det er utrolig viktig å få barna inn på skolen for å komme videre i livet og ikke bli værende i fattigdommen. På grunn av pandemien står nå veldig mange uten jobb og lever i ekstrem fattigdom. Så behovene for hjelp har den siste tiden bare økt. I tillegg kjenner de på frykten for krigen i Ukraina som har kommet ganske så nær.

Mat til familiene

Liv og Lys-senteret fortsetter også med å dele ut mat til fattige familier, barn og gravide. De har også i disse vintermånedene delt ut kull slik at de kan holde litt varme i de små skrøpelige husene. Ofte er de ti familiemedlemmer på svært få kvadratmeter.

På Nesodden samlet vi før jul inn kr 35.000 til mat og brensel. En stor takk til alle dere som bidro! Det faste månedlige beløp og engangsgaver som flere på Nesodden gir, har resultert i at de som bor i Fakulteta har fått en bedre vinter!