Summen av alle de små og store påvirkningene

«Sammen skaper vi det gode livet» er noe som er trygt og godt å si og mene og veldig lett å være positiv til. Men når man sier «sammen», så er det ofte det samme som «de andre». Det gjelder likesom ikke meg.

Torgeir Koteng, daglig leder i Hagespesialisten

Om vi snur på dette og tenker: Hva kan JEG gjøre for å skape det gode livet? Hva kan JEG gjøre for at menneskene rundt meg har det bedre? Hva kan JEG gjøre for at kommunen min har det bedre?

Min bakgrunn for å skrive her er flere: Pappa, fosterpappa, ektemann, bedriftseier, næringsrådsleder, idrettsleder, foredragsholder, bokskriver, sensor. I alle rollene så skal man på en eller annen måte lære bort noe. På samme måte har jeg lært av dem rundt meg i min oppvekst.

Og når du tenker tilbake så er det alltid noe eller noen som har gjort stort inntrykk på deg. Eller råd du har fått som du husker ekstra godt. Om det er en tale som Obama holdt eller et hyggelig kort du fikk av en venn da du fylte 10 år. Vi vet ikke hva som vil gjøre inntrykk på menneskene rundt oss. Noen ting har du med deg hele livet.

Er dette tilfeldig, eller er det slik at man husker dette på grunn av at det har vært med å definere deg som menneske?

Og med sammensatt bakgrunn og varierte dager så har jeg gjort meg noen tanker om hva det er som skal til for at JEG kan bidra til å skape det gode livet for dem rundt meg.

Jeg har ikke ett råd eller et knippe råd. Jeg tror det er summen av alle de små og store påvirkningene du har på mennesker rundt deg, som er det gjør en stor endring på sikt. Som virkelig kan skape det gode livet.

Om man er engasjert med barn som ønsker å drive med idrett: Ha like mye fokus på dem som ikke vil bli best!

Om man er engasjert med ungdom: Gi dem som har tråkket litt feil en ny sjanse!

Om man er engasjert arbeidsgiver: Gi jobbsøkere med hull i CV-en ny mulighet!

Om man er engasjert arbeidstaker: Gi en kollega skryt!

Om man er engasjert i samfunnet: Gi deg tid til å forstå dem som mener noe du ikke er enig i.