Rob. Braamanns redskapsfabrikk på Nesoddhøgda

Fabrikken ble startet 1. januar 1929 av Rob. Braamann. I 1948 overtok sønnen Leif Braamann.

Fabrikken lå ved den gamle riksvegen, nåværende Hagelundveien. Det var snekkerverksted, smie og hjulmakeri. Hovedproduktet var trillebårer av alle slag: gårds- og hagebårer samt anleggs-, murstein- og betongbårer. Det ble også fabrikkert kjøreredskaper som sleder og tømmerrustninger.

Under krigen ble det produsert ganske mange bogtrær for hester, da hesten på den tiden var det mest brukte fremkomstmiddel. Etter 1945 ble det produsert snømåker og rattkjelker. De ble populære.

Det ble også tatt imot reparasjoner for bøndene i distriktet. I tillegg til fabrikken var det også tømmersag som lå der den nåværende lagerbygningen til E-verket ligger. Det ble skåret tømmer til eget bruk, men også for bøndene.

I 1950 årene kom de store fabrikkene som gjorde det vanskelig for de små å konkurrere. Mange småbedrifter ble borte på Nesodden i 1950- og 1960-årene. Det var heller ingen hjelp å få fra kommunen, de små bedriftene skulle bort. På grunn av sesongarbeidet var det ansatt fra 5 til 15 mann. Braamanns fabrikk ble nedlagt i 1960.

Kilde:
Sopelimen Nesodden historielags årsskrift fra 1993. Du finner også Sopelimen på internett www.nesodden.historielag.org