Solidaritet, raushet og nestekjærlighet på Nesodden

Nesodden Ressurskafé er en non-profitt og frivillig organisasjon som har eksistert i snart seks år nå. Vi startet møteplassen for å bidra med integrering av de nyankomne flyktningene, men underveis så vi at det var flere målgrupper som trengte litt støtte og omsorg.

Vi har derfor i dag mange små lokale prosjekter med mål om å skape ett varmere og mer raust og inkluderende lokalmiljø her på Nesodden. I koronatiden har vi opprettholdt og utvidet tilbudene våre, og det ser vi har vært viktig for mange, spesielt de ensomme, fattige og isolerte.

Vi har etablert en gratis kafé og gratis gjenbruksmarked, fordi vi er opptatt av gjenbruk og delingsøkonomi. Heldigvis har vi mange faste kunder som også brenner for dette. Noen leverer inn klær, leker og interiør, og andre plukker med seg så det resirkuleres. Noen kommer kun for å treffe andre og ta seg en kopp kaffe og en matbit.

Hageutvidelse

Da gratisbutikken har blitt så populær, har vi i sommer fått lov av kommunen å utvide hagen. Etter mangfoldige timer frivillig arbeid er vi nettopp ferdige med å etablere en stor hage med masse stauder, trær og busker. Vi har satt opp et drivhus og etablert parsellhage. Nå gleder vi oss til vår og sommer, for vi har plass til flere blomster – og kanskje noen skulpturer.

Kaféen og gratisbutikken trekker ca. 80-120 gjester hver gang, og i denne tiden har vi måttet passe ekstra godt på. Fra april i år åpnet vi opp 3-4 ganger i uken, mens mye annet i samfunnet lukket ned. Rett og slett fordi vi opplevde at mange slet med ensomhet, redsel. For mange ble ressurskaféen enda viktigere.

Barnefattigdom

Vi er også opptatt av å redusere barnefattigdom, så hver uke reiser de frivillige og henter mat på Matsentralen i Oslo. Maten deles ut til de fattigste familiene på Nesodden som trenger den. Per idag er det 170 familier, og vi deler ut ca 20 matkasser i uken.

Det er ofte de som trenger mat som også bidrar med å hente, sortere og kjøre ut. Av og til tenker jeg at det ofte er de som har minst som bidrar mest – egentlig litt rart med tanke på hvor materielt godt mange i Norge har det. Dette tilbudet er for familier i en akutt situasjon, og vi ser at i dag har flere det vanskelig, flere enn før.

Alle inkluderes

I alle våre prosjekter er prinsippet tuftet på at alt skal være gratis – rett og slett fordi vi da åpner opp for at alle kan bli inkludert. Noen synes det er ubehagelig, men vi forsøker å si at om du spiser gratis her, så er du med på å lage et hyggelig felleskap – og det får man aldri kjøpt for penger. Og om noen vil vippse en slant eller plante en rose eller staude, sier vi ikke nei. Vi er jo helt avhengige av at folk leverer kaker og hjelper oss med alt det praktiske. Heldigvis er det mange rause mennesker på Nesodden, og det er mange måter å støtte våre tiltak på som ikke handler om penger eller tid.

Gratisbilletter

Vi forsøker å skaffe gratisbilletter til kino, revyer, åpen gård, bowling, teater, da mange barn og unge ikke har disse mulighetene. I tillegg har vi også en gratis ferieuke hvert år i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Vi deler også ut gratis bonger til 17. mai-arrangementer i samarbeid med skolene. Slike dager er det viktig at ikke noen ekskluderes fordi det koster penger. «Alle skal med» er et viktig prinsipp. Vi har også en gratis barnefestival i året, der alle de frivillig bidrar. På festivalen kommer ca. 800 familier, og vi har en internasjonal kafé hvor alle nasjonaliteter får presentere mat og kultur.

Til dette søker vi midler fra stiftelser, og vi har vært heldige fordi mange ser hva vi får til. Uten DNB, og Gjensidigestiftelsen, Amta, Helle Bennetts Almennyttige fond, Frifond og endel private givere, ville vi ikke klart å tilby alt dette – men selvfølgelig, våre frivillige er de viktigste. Vi har noen som jobber fra 10 til 20 timer i uka gratis – tenk det. Det er en skikkelig flott gjeng!

Innsamling til julekurver

Gratisprinsippet er viktig for oss – og nå nærmer vi oss jul. Hver jul vet vi at flere sitter alene og mange har lite. Noen familier strever med å få kjøpt inn mat, juletre og gaver. Det er egentlig utrolig trist at forskjellene også her på Nesodden er så store. Noen har nesten ingenting, mens mange blir så opptatt av seg selv og bruker mye, mye penger, så barna i familien knapt registrerer hva de får.

De familiene som har minst, er vi opptatt av å hjelpe. Vår årlige julekurv er viktig.

Vi starter innsamlingen 1. desember, og da kan folk vippse, kjøpe gavekort hos oss som de kan gi bort og kjøpe gavekort på mat. Folk kan levere inn julekos og julegaver til oss i butikken, og alt blir delt ut før julaften til de som har minst. Den utdelingen er noe av det fineste jeg er med på hvert år. Noen av dem som får julekurven med gavekort, gråter av glede – og jula er reddet.

Jeg håper mange bidrar i år så jula 2020 blir ekstra bra.

Jeg synes selvsagt det er viktig at man feirer og koser seg, men vi må ikke glemme verdier som solidaritet, raushet og nestekjærlighet i denne tiden. Ingen er tjent med barnefattigdom, for vi vet at barn som er bekymret for familiens økonomi, har lett for også å streve med andre ting. Barn tåler dårlig dette stresset, så julekurvutdelingen og de ukentlige matkassene er noe av det viktigste vi gjør.

Så vil jeg jo også at alle her på Nesodden må komme innom oss. De fleste av tilbudene våre er for alle, og nå har vi også 100 flere sitteplasser ute. Nå kommer det en mørk og kald tid, men vi tilstreber å holde oppe. Det blir noe reduksjon. Butikken er dessverre litt for trang nå i koronatiden, så da må vi flytte alt ut.

Vi gleder oss til våren og til et yrende liv på møteplassen vår, og vi har flere planer om gratisarrangementer. Vil du bidra, så finner du oss på Facebook eller du kan ringe. Når alle gjør litt, da blir mye gjort!