Rent vann og det gode livet

De to siste månedene har vi alle opplevd hvor sårbare vi er overfor nye og uforutsette hendelser. Livene våre er påført store utfordringer, og ny kunnskap må bygges raskt. Personlig har jeg i alle år vært interessert og engasjert i samfunnsberedskap, både i forhold til hendelser som vi kan påvirke og andre.

Erik Adland, lokalpolitiker
Erik Adland, lokalpolitiker

Hjemme har jeg alltid hatt en beholdning av mat og vann, og i politikken har jeg sett hvor viktig levering av vann til alle på Nesodden er. Tradisjonelt har mange på Nesodden hatt egne private vannkilder, som verken har vært sikret i forhold til lokal forurensning eller kjemisk påvirkning av grunnvannet i form av mangan, jern og subus. Jeg har alltid ment at rent vann, som de fleste i Norge i dag ser på som en selvfølge, må sikres på en god og forsvarlig måte i offentlig regi. Å sikre Nesoddens innbyggere rent vann har vært en viktig motivasjon for meg som lokalpolitiker. Rent vann og gode sanitærforhold er også FNs bærekraftsmål nummer 6, som sier at alle skal sikres bærekraftig vannforvaltning og ha tilgang til vann og gode sanitærforhold. Å ha et godt liv forutsetter at du har tilgang til klart, hygienisk betryggende vann. I disse tider, hvor god håndhygiene er viktig for ikke å spre smitte av Covid-19, ser vi store forskjeller på Norge og land der innbyggere flest ikke har denne muligheten.

Nesodden har kommunale vannverk på Bleksli, Kirkeåsen og Fagerstrand. Først renses vannet, så pumpes det opp til høydebasseng, for deretter å la det falle ned og lage vanntrykk i kranene. Det ligger mange kilometer med vannrør i bakken. Nesodden kommune har de siste årene brukt millioner av kroner fra vanngebyrene, for å skifte ut gamle vannrør. Tidligere rant mye vann ut i grunnen fra hull i ledningene, noe lekker fremdeles, men her jobbes det kontinuerlig med tetting. Samtidig har stadig flere nye store områder fått muligheten til å bli tilknyttet kommunalt vann gjennom områdeplaner for vann og avløp, jeg vil nevne Jaer/Bomannsvik, Solbergskogen, Dalbo/Nordstrand, Ellingstadåsen og Ildjernet. Etter hvert kommer Flaskebekk/Sjøstrand, Oksval/Ursvik og Spro/Svestad.

Jeg mener at vi bør sette mer pris på vannet, og ikke ta det som en selvfølge. Kommunen bygger ut og sikrer vannkvaliteten ved å installere nytt renseanlegg ved Bråte-Bleksli, og kan, ved behov for mer kapasitet, hente vann fra Bærum kommune. Vannmengden i våre egne vannreservoarer vil nok også i framtiden bli påvirket av nedbør og temperatur. Derfor jobber kommunen med en ny plan om sjøledning til Asker kommune, slik at vannmengdene skal sikres ved skader eller tørke. Likevel bør vi stille oss selv spørsmålet om renset og sikkert vann skal brukes til tøyvask, i toalettet, eller til å vanne plener om sommeren. Særlig når vi vet at millioner av mennesker daglig ikke har rent vann å drikke.

Til deg som kanskje ikke ser at vann og vannrør er med på å skape det gode livet på Nesodden, vil jeg si at rent vann ut av kranen gjør en stor forskjell for de som har og de som ikke har det. Både du og jeg har et ansvar for ikke å sløse med vannet.