Drømmen om en ny kirke

Spørsmål rundt ny kirke på nordre Nesodden opptar mange, også Opptur-redaksjonen.

Jeg kontakter derfor Øyvind Tobiassen, leder av arbeidsgruppen for ny kirke på Nesodden. Arbeidsgruppen består ellers av Alf Reidar Felberg, Eldrid Lorentzen, Svein Hunnestad og Rolf Pettersen. Jan Heier er sekretær.

Innledningsvis synes Øyvind Tobiassen det er positivt at Nesodden kommune har satt av midler i budsjettet til prosjektering av ny kirke på Nesodden.

Målbevisst fokus

Fellesrådet har hatt et målbevisst fokus på saken, og i 2014 la de frem en 16-siders behovsanalyse. Analysen forteller om hvorfor det er behov og om hvordan man tenker å bygge. Lokaliseringen av ny kirke var neste skritt. Lokaliseringen ble behandlet i politiske organer og i kommunens administrasjon. Den gang ble området rett nord for nåværende Skoklefall kirke markert som stedet der det skulle bygges ny kirke.

Ny plassering

I inneværende år er det fra kommunen kommet et nytt forslag om plassering av ny kirke på en tomt ved Nesoddtunet. Arbeidsgruppen arbeider med planer uavhengig av plassering av ny kirke.

Vi ønsker en «tydelig» kirke med kors og spir, en kirke som er der når du trenger den. En kirke som er tidsmessig og kan gi grunnlag for et åpent, aktivt og inkluderende menighetsliv. Som kan danne rammen rundt de store hendelsene i menneskers og lokalsamfunnets liv. Slik at alle som kommer har sitteplass når det er begravelser, bryllup, konfirmasjoner, julegudstjenester, konserter og mere til. I 2018 var det 9.513 deltagere på gudstjenester (i Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall), som er et snitt på 76 deltagere per søndag.

500 sitteplasser

Etter kirkeloven er kommunen forpliktet til å bygge ny kirke som har sitteplass til mellom 200 og 500 personer. Etter dagens situasjon må en ny kirke på Nesodden ha sitteplasser til 500 personer.

Helt siden 1963 har det vært mange konkrete planer om å få bygget en kirke som samsvarer med dagens behov. På www.nesodden.kirken.no kan du finne behovsanalysen for ny kirke.

Kirkesaken har vært som en rundkjøring det har vært vanskelig å komme ut av. Øyner vi nå at kirken og politikerne sammen finner en løsning til alles beste? Opptur vil følge saken.