Å vite hvor vi kommer fra

Nesodden kommune har laget seg en ambisiøs visjon ved å slå fast at vi sammen skal skape det gode livet. Det må være svært individuelt hva vi oppfatter som det gode livet, og en kommune kan neppe bestemme hva dette er – eller skal være – for alle beboere. Men svært mange, når de blir spurt, peker på at fordelene med Nesodden er nærhet til sjøen, lett tilgang til friluftsliv i skog og mark, kyststiene, stor grad av ro og fred – og nærhet til storbylivet uten å måtte være en del av det.

Eli Vinje – Leder i styret for Nesodden historielag
Eli Vinje – Leder i styret for Nesodden historielag

For meg består det gode liv av: Et godt sted å bo, omgang med venner og familie, mulighet til jobb og hobbyer. Så kan man diskutere hva som er et godt sted å bo, hva som skal til for å ha god mulighet til omgang med venner og familie og, ikke minst viktig, god mulighet til å ha en jobb.

Gode steder å bo avhenger blant annet av at det faktisk foregår boligbygging, og at denne er så variert at det er mulig for de fleste å finne en bolig med gode kvaliteter som man kan ha råd til. Dette er en felles oppgave med mange aspekter. Barnehager og skoler hører hjemme i dette bildet, men også infrastruktur, som gjør det enkelt å komme seg til barnehage og skole. Så skal dette kombineres med frisk luft og mulighet til utendørsaktiviteter. Både voksne og barn ønsker idrettsplasser, turmuligheter og arenaer for felles liv som er så lett tilgjengelige at en kan bruke dem også i løpet av en travel hverdag.

For mange på Nesodden er jobbmulighetene i nærmiljøet svært begrenset da vår kommune er så sterkt orientert mot Oslo. Jobbreisene går som regel dit, lokale arbeidsplasser er begrenset selv om kommunen er en stor arbeidsgiver. Her har vi en felles utfordring.

Som aktiv i Nesodden Historielag vil jeg peke på det historiske aspektet i forhold til hva som er det gode liv. Nesodden har en lang historie med bosetting helt tilbake til steinalderen. Vi har gravrøyser, vi har beviser på torvmyrer som ble brukt fra Napoleonskrigene av og fram til etter Den andre verdenskrig. Vi har isdammer, naturlige og kunstige, som har gjort det mulig med en omfattende isproduksjon og utskiping av isblokker. Vi har nyere og svært bevaringsverdige områder med gamle sommerhus, en fantastisk middelalderkirke, Norges eldste tåkeklokke og mye mer. Om dette har betydning for det gode liv? Selvsagt! Det gir oss som bor her i dag, en forankring som er meget verdifull og en utfordring for oss alle.

Vår historie må tas vare på og formidles til stadig nye generasjoner. Nye samfunn bygges, nye trender kommer og påvirker vårt hverdagsliv, og slik skal det selvsagt være. Men vi må vite hvor vi kommer fra, hva vi har bak oss (og med oss i bagasjen) slik at vi kan gå stødig inn i det nye og takle det på best mulig måte. Det gode liv handler derfor også om å ta vare på og videreføre historie og tradisjoner. Også her har vi et felles ansvar.

I denne sammenhengen tillater historielaget seg å etterlyse gode intensjoner og ivaretagelse fra våre kommunale myndigheter. Akkurat nå jobbes det med en kulturminneplan for Nesodden kommune, et arbeid som absolutt foregår på overtid. En stor felles oppgave ligger i å gjøre denne planen så god og omfattende som mulig. Vi får dessuten en stor formidlingsoppgave i etterkant av at planen er ferdigstilt.

Det gode liv er altså ikke bare det vi opplever i dag og de framtidsplaner som ligger der og de som stadig utvikles, men også ivaretagelsen og bevisstgjøringen når det gjelder vår felles fortid. Det er krevende og omfattende å skape det gode liv!