Nødhjelp gjennom 10 år

Det er en spennende reise vi har fått være med på når vi ser tilbake på 10 års arbeid blant rom på den nedlagte søppelfyllingen i Sofia.

Allerede i 2000 var Europa i Fokus (EiF) på plass i Fakulteta med nødhjelp. De bygget opp kirken og et senter hvor barna skulle få mat. Det var først i 2010 at leder for EiF, Frantz Johansen, bedre kjent som «gatebarnas far» tok kontakt med Pinsekirken på Nesodden, og ønsket å belyse behovet for mer hjelp.

For menigheten kom spørsmålet på riktig tid, da menigheten ønsket et utadrettet arbeid. Våren 2010 reist en liten gruppe fra Pinsekirken for å vurdere arbeidet. Sterke inntrykk og en ubeskrivelig fattigdom gjorde at det raskt ble besluttet å gå inn i et samarbeid. Barnearbeidet i Pinsekirken hadde allerede støttet EiF i flere år, med penger fra julemarkedet.

Samarbeid om Benjamins hus

Sammen med en familie fra Skotselv og EiF startet et stort og viktig samarbeid om nødhjelp og utvikling. I slumområdet i Fakulteta, der hvor søppelet fortsatt lå som et teppe, hadde mange familier allerede bygd enkle boliger. Midt i dette området hadde en romfamilie startet å bygge suppestasjon for barna, men fattige som de var gikk arbeidet sakte. Mursten for mursten ble båret hjem fra bygninger som var revet, for å gjenbruke dem til byggingen av egen suppestasjon. Da vi møtte familien i 2010 var bygget påbegynt, men den enkle muren virket simpel og ustabil. Selv bodde familien midt oppe i byggmassene i et enkelt skur på 4-5 kvadratmeter.

Hjertene ble fylt av glede da det ble bestemte å bygge, men med mer solid og riktig materialvalg. Ekteparet fra Skotselv ønsket å bevilge penger til bygget fra deres sønns minnefond. Etter en tragisk sykehustabbe mistet de sønnen Benjamin. Et minnefond ble opprettet etter hans bortgang, og siden fondet støtter senteret økonomisk ble det nye bygget oppkalt etter Benjamin. I november 2010 ble senteret åpnet, og i tillegg til et stort spiserom, ble det også bygget en skolestue.

Liv og Lys 2010

Det var bare en kort biltur fra Benjamins hus til Liv og Lys-senteret. Her var driften i full gang, og daglig møtte ca. 100 barn opp for å få mat. Stefan, som da var leder, slapp barn gruppevis inn gjennom porten. Det ble en gripende stund å se hvordan barna puffet på for å komme seg gjennom porten. På det tidspunktet forsto Aksjon Søppelberget behovet, og bestemte seg for å gå inn med mer hjelp.

Skolebygg

Etter to års økonomisk støtte til arbeidet, forsto Pinsekirken at noe mer måtte gjøres. Barna som fikk mat på senteret gikk ikke på skole. Rom har ikke til vane å sende barna på skole, selv om dette har endret seg noe gjennom de senere årene. Vi forsto hvor viktig skole ville være, og i 2012 var vi i gang med å bygge skole. I 2013 ble den offisielt åpnet av den norske ambassadøren i Bulgaria, Guro K. Vikør.

Et halvferdig skolebygg under byggeperioden.
Bygging av skole for Liv og Lys.

Målet med skolen ble å lære barna å holde en blyant, sitte rolig, være stille og å lytte til læreren. Dette hadde de aldri lært før, og dette var viktige ferdigheter for å kunne gå på en offentlig skole senere. På skolen lærte de også alfabetet og enkle regnestykker. Noen ble så flinke at de kunne lese. Flere barn har begynt i offentlig skole, etter å ha gått i førskole på senteret. De siste årene har vi hatt en utrolig dyktig lærer, som har løftet elevene frem og gitt dem noe de færreste hadde, selvtillit.

Flyttet til Søppelberget

I 2016 flyttet Thomas R. Løkken fra Drammen til Fakulteta. I to år jobbet han direkte under Europa i Fokus, og ble en ressurs på mange områder. Han lærte raskt språket og fikk god kontakt med barna. Han så behovet for å endre barnas kosthold, og gikk inn med tiltak på sentrene. Thomas organiserte lek og trivsel for barna, og ble en nøkkelperson i skolestua på Benjamins hus. Samme år satte NRK Brennpunkt søkelyset på menneskehandel, og et bredt intervju om arbeidet og utfordringene i Fakulteta ble sendt i beste sendetid.

Samarbeid med ambassaden

Guro K. Vikør, som bor på Nesodden, tok kontakt med oss i 2012. Hun hadde da fått jobben som Norges ambassadør i Bulgaria og ønsket å bli bedre kjent med vårt arbeid. En av hennes hjertesaker var de store utfordringene med integrering av rom i det sivile samfunn.

Guro og ambassaden ble i flere år en ressurs for oss, og satte oss i kontakt med flere organisasjoner som jobbet for det samme. Selv ble hun veldig engasjert i vårt arbeid, og tok med seg flere ambassadører fra andre land for å vise fattigdomsproblematikken i Europa. Det var et meget godt samarbeid helt til 2016 da Norges ambassade i Bulgaria ble nedlagt.

Revet bort, men erstattet

Benjamins hus lå midt i området der myndighetene hadde bestemt seg for å bygge boligblokker. De som hadde skur eller enkle boliger, fikk kort frist på seg til å flytte. Bulldosere veltet inn jordmasser som la ett lokk over de enkle boligene, og folkene som bodde der måtte bare flytte. Ingen visste hvor. Da meldingen nådde oss ble det straks satt i gang med å finne en annen løsning for Benjamins hus.

Løsningen ble å bygge ferdig et påbegynt hus som lå litt mer skjermet og på fast grunn. EiF fikk straks satt i gang ferdigstillelse av huset, og i oktober 2019 kunne nye Benjamins hus åpne.

Ny leder

I 2017 gikk Stefan Kolev som da hadde vært leder siden oppstarten over til å være pastor på heltid. Hans sønn, Asen Kolev, tok da over som leder og har vært en svært positiv faktor. Asen har hjerte for de fattige, og har mange ideer. Det er han som har kommet opp med de forskjellige prosjektforslag.

Nytt prosjekt

Når vi i februar 2020 besøkte Bulgaria sammen med vår daværende pastor, Bjørn Bjørnø, fikk vi positive svar på en del spørsmål og tanker. Bjørn har mye erfaring fra sin tidligere jobb som generalsekretær i Pinsemisjonen, der han også har jobbet med Norad-støttede prosjekter.

Aksjon Søppelberget har lenge ønsket utviklingen et steg videre gjennom et nytt prosjekt. Flere forslag er vurdert. Det føltes godt til slutt å lande på planene om en frokostkafé. Målet med prosjektet skal være å skape trivsel, arbeidsplasser, større selvstendighet og selge billig og næringsrik frokost. Overskuddet fra driften skal gå til driften av Liv og Lys-senteret.

Fremtidig støtte

Det er en bevisst strategi å skape arbeidsplasser, og slik legge til rette for mulighet til egen inntekt. I totalt 20 år er det gitt støtte fra Norge. Tiden er inne for å la de lokale ta litt mer økonomisk ansvar for egen drift. Med supplerende støtte over noen år fremover.

I Bulgaria er det vanlig å kjøpe kaffe og håndholdt frokost på vei til jobb. Dette er heller ikke uvanlig i Fakulteta. Det vil være godt å selge slike varer under kontrollerte hygienekrav, da de fleste utsalgssteder i Fakulteta er noen skitne skur. Vi ønsker å komme i gang med dette så raskt som mulig, men på grunn av pandemien har det vært vanskelig å få gjennomført de siste forberedelsene, og noen forsinkelser må påregnes.

Pandemien

På grunn av smittehensyn innen en meget utsatt gruppe, har det blitt nødvendig å stenge skolen og endre på matutdelingen. Kjøkkenet lager nå store kjeler med suppe og gryteretter som deles ut tre ganger i uken. Sammensatte matposer, med det mest nødvendige, er også delt ut. Mange av disse er levert på dørene, på grunn av frykten for å gå ut. Smittetallene svinger, og frykten blir ekstra stor ved dødsfall. Menneskene som bor her har et helt annet immunforsvar enn oss, og må være ekstra varsomme.

Damer sitter klar for å dele ut mat fra kjempestor suppekjele.
Matutdeling under pandemien.

Behovet for hjelp er stort. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan vi hjelpe noen!