Nytt prosjekt skal delfinansiere arbeidet på «Søppelberget»

På tross av Covid-19 og de mørke tallene for smitte og døde, bruker vi tiden frem til pandemien kommer under kontroll, til å forberede ett nytt og spennende prosjekt på «Søppelberget».

Det er sju år siden vårt forrige prosjekt ble satt i gang, noe som skapte stort engasjement her hjemme, og som ble til stor glede for barna på Søppelberget. Den gangen samlet vi inn penger til skolebygg: to klasserom som ble åpnet av den norske ambassadøren Guro K. Vikør i mai 2013. Tilbudet har gitt mange barn en mulighet til å lære, noe de ikke ville fått om ikke skolen var blitt bygget. Det er slik at alle har rett på gratis skolegang, men rombarna har ikke kultur for skole. Og kostnadene på skolen til klær, utstyr og utflukter har foreldrene ikke råd til. Da vi kombinerte undervisning med varm skolemat, så foreldrene det som en stor fordel at barna fikk mat og undervisning. For mange av barna kanskje det eneste måltidet den dagen.

Idéen til vårt nye prosjekt kom opp etter at vi gjennom mange år har sett at de fleste bulgarere og romfolk ikke spiser frokost hjemme. De fleste tar frokosten enkelt. Kanskje har det en sammenheng med at svært mange er uten kjøkken eller har vanskeligheter med oppbevaring av mat i de enkle husene sine. Kulturen i Bulgaria generelt er at man på vei til jobb går innom et bakeri eller kaffebar, kjøper kaffe og en sandwich og stresser videre av gårde på jobb. I romkulturen er en frokostkafé et populært samlingsted om morgenen.

Prosjektets formål skal være å selge et sunt, godt og billig frokosttilbud. Salgets overskudd skal gå tilbake til senteret og fordeles mellom skole og matservering til fattige. Vi vil skape arbeidsplasser, som igjen vil gi noen familier en fast inntekt.

Du lurer kanskje på hvordan vi kan klare dette? Svaret er enkelt: Du må ha en ildsjel, en som har tro på prosjektet og en som kjenner behovene. Asen Kolev, som er leder for senteret, kom selv med denne tanken. Han har en glød for å lage mat og har gode forretningsevner. Han har selv innhentet priser på bygning til kafé, og har snakket med bydelens ordfører om plassering.

Så hva må til for å realisere dette prosjektet? En kostnadsramme er gitt. For å realisere dette må det samles inn penger. Selve oppsettet av kaféen består av to sammenhengende konteinere som kommer ferdig innredet. De løftes rett på plass så snart de er betalt og produsert. Dette er en god sikkerhet for oss. Dersom prosjektet ikke skulle gå etter planen kan de enkelt flyttes eller selges. Hadde vi satset på en fast bygning, ville faren vært overhengende for at den fremtidig ville blitt revet.

Hvem tar ansvar?

Aksjon Søppelberget har i alle år på Søppelberget samarbeidet med stiftelsen Europa i Fokus (EiF). De er vår garantist og hjelper mange fattige i Bulgaria og Romania. Sammen med EiF har vi blitt enige om å samarbeide om det nye prosjektet. Sammen skal vi samle inn hver vår halvdel av kostnadene til konteinerkjøp og oppstartsmidler. Når det er gjort sørger Asen, som leder for senteret, for drift og ansettelser.

Hva er kostnadsrammen? 

Kostnadene til kjøp av konteinere og nødvendig utstyr beløper seg til 200.000 norske kroner. Av disse skal Aksjon Søppelberget samle inn halvparten, altså 100.000 kroner. Pengene bør være innsamlet våren 2021, og vi håper at du som leser dette tenner på ideen og blir med å realisere prosjektet. Når prosjektet er kommet i gang vil overskuddet fra kafédriften gjøre det enklere å få hjulpet flere. Vi starter innsamlingsaksjonen omgående, og du kan være med ved å gi penger over vår konto, eller vipps. Merk da med «Kafe prosjekt».