Nye lokaler for Benjamins hus

Snoren blir klippet og Benjamins hus er erklært åpnet

Da vi besøkte Søppelberget i august 2019 var utbyggingen av området et faktum. Allerede på nyåret var førte varsel gitt om utbyggingen: at kommunens planer krevde områder der hundrevis av rom var bosatt.

På nytt oppleves undertrykkelse, og romfolkets stemme ble ikke hørt. I august lød meldingen: Hjemmene deres har fått varsel om rivning, og i de kommende tre uker må alt forlates. Det ble en kamp mot klokken om å sikre sine eiendeler.

De færreste hadde noe nytt sted å flytte til, og sannsynligheten for at de blir nødt til å bygge opp nye ulovlige boliger, er ganske reell. Kanskje kan de være heldige og få bo i ro noen år. Før nye planer tvinger dem igjen på flukt.

Rom har blitt diskriminert i hundrevis av år, og det blir de fortsatt. Norge, Liechtenstein og Island har ved hjelp av EØS-midler bevilget hundrevis av millioner kroner til integrering av rom i Europa. Det meste av pengene forsvinner til reiser, administrasjon og konferanser. Strenge økonomiske forpliktelser gjør at få tørr å søke samarbeid med en bulgarsk organisasjon. Da vi undersøkte dette i 2011, fant vi ut at vi allikevel kunne hjelpe mange med de pengene vi samlet inn på egen hånd, med full kontroll på pengebruken.

Hvordan startet bosettingen på Søppelberget?

Bosettingen av det som nå er Fakulteta-området i Sofia begynte på 1930-tallet. I 1930 flyttet flere romani-familier til området og kjøpte landet de bosatte seg på. Departementet for territoriell utvikling iverksatte imidlertid ingen tiltak for å avklare statusen til området. Departementet utarbeidet ingen overordnet plan for utviklingen av distriktet. På den tiden var det nesten ingen infrastruktur, avløpssystem eller strøm i noen romani-bosetninger i Bulgaria.

Hjertet i boligproblemet i Fakulteta er mangel på juridiske dokumenter for husene i distriktet. Ofte er det eneste dokumentet romani-huseiere har, en kontrakt mellom selger og kjøper. Ifølge avdelingen for ulovlige bygninger i Departementet for regional utvikling er det rundt femti ulovlige bygninger i Fakulteta. Det reelle tallet er mye høyere. Noen strukturer ble bygget på statseiendom eller kommunale tomter der bygging ikke var tillatt. Imidlertid er alle hus bygget uten tillatelse i strid med artikkel 173 (3) i loven om by- og regionutvikling, som bestemmer at ulovlig bygging er grunnlag for statlig beslag. Flere interesseorganisasjoner har jobbet for roms rettigheter, men arbeidet med å legalisere en bygning som ikke har noen tillatelse er ekstremt komplisert og gebyrene som kreves er svært høye.

Nå står bare ruiner igjen av det gamle Benjamins hus.
Nå står bare ruiner igjen av det gamle Benjamins hus.

«Benjamins hus» i ruiner

Ekteparet Lie fra Skotselv etablerte i 2010 en oase midt inne i den verste slummen i Fakulteta. I alle disse årene har vårt samarbeid med ekteparet vært viktig slik at vi best kunne hjelpe så mange som mulig. «Benjamins hus» besto av stor matsal, skolestue, dusjrom og et inngjerdet uteområde. Dette var arbeidsplassen for 5-6 ansatte – og et fristed fra den dystre hverdagen til barna. I dag ligger også dette hus i ruiner.

Handling i rett tid

Da de første signalene om rivning kom ekteparet Lie for øre, begynte de umiddelbart, i samarbeid med «Europa i Fokus», å lete etter lokaler til et nytt hjelpesenter. Allerede i mars i år var skriftlig avtale om leie av nytt senter undertegnet. I hele sommer har arbeidet med å klargjøre nytt senter stått i fokus. Et senter der barn skal få komme og spise, få undervisning og, ikke minst, få leke sammen. Senteret legger også vekt på voksenopplæring, noe om er svært viktig. De fleste foreldre er analfabeter og har liten skolekunnskap.

Den 12. oktober ble det stor åpningsfest. Ekteparet Lie og ledelsen fra «Europa i Fokus» var da selvfølgelig til stede.

En stor takk til «Europa i Fokus» som har fått i havn avtaler og holdt i dem frem til åpningen av senteret. Nå ser vi alle frem til spennende tider, der vi på «Liv og Lys senter» kan finne gode måter å fortsette det gode samarbeidet på.